Speta publicata la data 9.03.2011

Referitor la: Codul de procedura fiscala

Domeniu:

08 Colectarea creantelor fiscale

Subdomeniu:

02 Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire

Scurta descriere:

Acordarea de dob pen pt sumele nerestituite in termenul legal de sol

Intrebare

Care este procedura de lucru in cazul acordarii de dobanzi pentru sumele nerestituite in termenul legal de solutionare


Raspuns

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1857/2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare sunt soluţionate la data la care compartimentul de trezorerie a efectuat înregistrarea operaţiunii de compensare şi/sau a operaţiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferenţe rămase după efectuarea compensării, în baza notei de compensare şi/sau notei de restituire/rambursare, întocmite conform datelor din evidenţa analitică pe plătitor, a deciziei de rambursare a TVA sau, după caz, a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală.
Totodata, potrivit prevederilor cap.II pct.7.2.5 din anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010 deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
Conform prevederilor Cap.2 pct.2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, dobânda se calculează începând cu ziua imediat următoare expirării termenului legal, până în ziua înregistrării, inclusiv, a operaţiunii de compensare şi/sau a operaţiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferenţe rămase după efectuarea compensării, în conturile bugetare corespunzătoare, cu excepţia impozitului pe venit.
Menţionăm că şi în situaţia în care Decizia de impunere este anulată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau prin decizii ale organelor jurisdicţionale sau administrative, contribuabilul poate solicita organului fiscal competent acordarea de dobânzi numai pentru perioada cuprinsă între data la care a expirat termenul de restituire de 45 de zile prevăzut la art.70 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi data restituirii efective ori a compensării eventualelor obligaţii fiscale înregistrate.
Astfel, termenul de 45 de zile se va calcula de la data la care a fost depusă cererea de restituire a sumei în cauză, însoţită de copii legalizate după hotărârile/deciziile menţionate anterior, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1899/2004. Facem precizarea că acestui termen îi sunt aplicabile dispoziţiile art.70 alin.(2) din Codul de procedură fiscală.


Baza legala


Ordinul ministrului finantelor publice nr 1857 / 2007 articolul 0
Ordinul ministrului finantelor publice nr 263 / 2010 articolul 0
Ordinul ministrului finantelor publice nr 1899 / 2004 articolul 0
Ordonanta guvernului nr 92 / 2003 articolul 70 al. 1 si 2