Speta publicata la data 26.10.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

02 Evidenta contabila

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Numerotare chitantier

Intrebare

Este necesară reînceperea numerotării chitanţelor la începutul fiecarui an de catre o asociatie de proprietari?.


Raspuns

În conformitate cu prevederile pct. 17 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin O.M.E.F. nr. 3.512/2008:
- fiecare formular va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de societate. în alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;
- persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite primul document.
Potrivit prevederilor pct. 16 din normele menţionate anterior, se pot stabili norme proprii de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile. cu condiţia ca acestea să nu contravină reglementărilor legale în vigoare.
Având în vedere cele menționate, nu se impune reînceperea numerotării chitanţelor la începutul fiecarui an dacă acest fapt nu a fost stabilit prin proceduri proprii ale asociaţiei de proprietari.


Baza legala


Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512 / 2008 articolul pct. 16, 17