Speta publicata la data 30.06.2020

Referitor la: Codul de procedura fiscala

Domeniu:

06 Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

Subdomeniu:

02 Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale

Scurta descriere:

Suspendare termen de prescriptie

Intrebare

Care sunt cazurile în care se suspendă termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale?


Raspuns

Codul de procedură fiscală prevede că termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se suspendă în următoarele cazuri:
- în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;
- pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale, în condiţiile respectării duratei legale de efectuare a acestora;
- pe timpul cât contribuabilul/plătitorul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale;
- pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil/plătitor inactiv şi data reactivării acestuia.


Baza legala


Legea nr 207 / 2015 articolul 111 al.2