Speta publicata la data 26.10.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Obligaţia folosirii AMEF pt. activităţi întâmplătoare

Intrebare

Ce se intelege prin livrări de bunuri efectuate intimplator către persoane fizice efectuate de către agenţii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul ?


Raspuns

Potrivit prevederilor art.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţelege acele activităţi desfăşurate cu caracter permanent. Nu intră în această categorie eventualele livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către persoane fizice efectuate întâmplător de către agenţii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul.
Referitor la caracterul "întâmplător" al livrărilor de bunuri direct către persoane fizice, prin dispoziţiile art.4 menţionat anterior, legiuitorul a avut în vedere numai acele activităţi desfăşurate ocazional, cum ar fi: livrările de bunuri efectuate de persoane juridice române şi străine, alţii decât comercianţii cu amănuntul, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau a altor manifestări expoziţionale, cu durată limitată, precum şi livrările de bunuri către angajaţii proprii - pentru consumul personal al acestora.


Baza legala


Hotararea guvernului nr 479 / 2003 articolul .