Speta publicata la data 9.06.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Emitere bonuri fiscale-automate comerciale

Intrebare

S.C. X... S.R.L. solicită informații referitoare la obligația de a emite bonuri fiscale pentru comercializarea bunurilor prin intermediul automatelor.


Raspuns

Potrivit art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, se excepteaza de la obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale operatorii economici care efectueaza incasari in numerar din livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Fata de cele de mai sus, pentru incasarile in numerar efectuate de S.C. X... S.R.L. prin intermediul automatelor care se incadreaza in dispozitiile art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 28/1999 nu are obligatia de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale si, implicit, de a emite bonuri fiscale.


Baza legala


Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul 2 lit.p