Speta publicata la data 16.08.2017

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

07 Alte prevederi legale

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Termenul de prescripție al aplicării amenzii contravenționale

Intrebare

Care este termenul în care se prescrie aplicarea sancțiunii amenzii în cazul contravențiilor reglementate de Codul de procedură fiscală săvârșite în mod continuu?


Raspuns

Conform prevederilor O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor continue(încălcarea obligaţiei legale durează în timp), acest termen curge de la data încetării săvârşirii faptei.
Acest act normativ prevede că prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
Întrucât Codul de procedură fiscală nu conține dispoziții specifice privind prescrierea aplicării sancțiunii amenzii contravenționale, devin aplicabile, conform art.339 din Codul de procedură fiscală, dispozițiile O.G. nr.2/2001.
Ca urmare,în cazul contravenţiilor reglementate de Codul de procedură fiscală, săvârșite în mod continuu (încălcarea obligaţiei legale durează în timp) termenul de prescripție privind aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale este de 6 luni și curge de la data încetării faptei, adică a epuizării faptei, dacă în momentul constatării aceasta nu era epuizată.
De exemplu, pentru nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a unei declaraţii fiscale, termenul de prescripție al aplicării amenzii de 6 luni curge de la data la care trebuia depusă declarația.


Baza legala


Ordonanta guvernului nr 2 / 2001 articolul 13 al.1, 2 și 4
Legea nr 207 / 2015 articolul 339