Speta publicata la data 26.10.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Obligația emiterii bonurilor fiscale de către instituţiile de cult

Intrebare

Au obligaţia instituțiile de cult de a emite bonuri fiscale pentru vânzarea obiectelor de cult ?


Raspuns

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor, cu excepţiile prevăzute la art. 2, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factura, în condiţiile legii.
Conform prevederilor art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă nr.28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile mai sus menţionate, vânzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de instituţiile de cult.
Ca atare, instituțiile de cult nu au obligatia de a utiliza case de marcat si implicit de a emite bonuri fiscale pentru vânzarea obiectelor de cult, dar au obligatia de a emite chitanțe, în condiţiile legii, asa cum se dispune la art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicata.


Baza legala


Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul .