Speta publicata la data 9.06.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Descărcarea de gestiune in cazul defectării ap.de marcat

Intrebare

Se solicită precizări referitoare la documentele în baza cărora se face descărcarea din gestiune a produselor livrate către populație, în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, în condițiile aplicării dispozițiilor art.1 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Raspuns

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, pe perioada defectării acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze în registrul special toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului.
De asemenea, dispozițiile art. 65 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, stabilesc că registrul special şi raportul zilnic reprezintă documentele pe baza cărora se înregistrează veniturile din activitatea de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii, direct către populaţie, în evidenţa contabilă a utilizatorului, cu excepţiile prevăzute de lege.
Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale registrul special este documentul în care se înregistrează toate operațiunile efectuate până la data punerii în funcțiune a aparatelor de marcat, considerăm că descărcarea din gestiune se poate face pe baza datelor înscrise în registrul special, acesta fiind documentul care face dovada ieșirii mărfurilor din gestiune.


Baza legala


Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul 1 al.8
Hotararea guvernului nr 479 / 2003 articolul 65 al.3