Speta publicata la data 30.06.2020

Referitor la: Codul de procedura fiscala

Domeniu:

06 Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

Subdomeniu:

02 Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale

Scurta descriere:

Termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale

Intrebare

Care este termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de stabilire a creanţelor fiscale și de când începe să curgă acesta ?


Raspuns

Codul de procedură fiscală prevede că dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Acest termen de prescripție începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel.
Legiuitorul a reglementat un termen special de prescripție a dreptului de a stabili creanţe fiscale, de 10 ani, în cazul creanțelor fiscale care rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Acest termen curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.


Baza legala


Legea nr 207 / 2015 articolul 110