Speta publicata la data 9.06.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Obligaţia de a utiliza aparate de marcat fiscale

Intrebare

Există obligaţia de a emite bonuri fiscale pentru livrari de bunuri efectuate ocazional/întâmplător către persoane fizice ?.


Raspuns

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(1) si (2) din Ordonanţa Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,rep. cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici care încasează, integral sau parţial cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să emită bonuri fiscală cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor, cu excepţiile prevăzute la art.2, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factura, în condiţiile legii.
La art.4 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se prevede că prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţeleg acele activităţi desfăşurate cu caracter permanent. În această categorie nu intră eventualele livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către persoane fizice, efectuate întâmplător de către agenţii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul.
Cu privire la caracterul întâmplător al livrărilor de bunuri direct către persoane fizice, conform dispoziţiilor art.4 sus menţionate, legiuitorul a avut în vedere numai acele activităţi desfăşurate ocazional, cum ar fi: livrările de bunuri efectuate de persoane juridice române şi străine, alţii decât comercianţii cu amănuntul, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau a altor manifestări expoziţionale, cu durată limitată, precum şi livrările de bunuri către angajaţii proprii - pentru consumul personal al acestora.
Prin urmare pentru livrările de bunuri cu amănuntul, efectuate către populaţie de către operatorii economici, alţii decât comercianţii cu amănutul, în cadrul târgurilor, festivalurilor, saloanelor sau al altor manifestări expoziţionale cu durată limitată, nu există obligaţia de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale


Baza legala


Ordonanta guvernului nr 28 / 1999 articolul art.1 alin.(1) si (2)
Hotararea guvernului nr 479 / 2003 articolul art.4