Speta publicata la data 31.07.2018

Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

3 Impozitul pe venit

Subdomeniu:

02 Venituri din activitati independente

Scurta descriere:

Deductibilitatea cheltuielilor PFA

Intrebare

O persoana fizică autorizată poate sa-şi deducă la calculul venitului net anual cheltuielile cu transportul şi cazarea pe perioada deplasării în altă localitate, în interesul activităţii pe care o desfaşoară ?


Raspuns

Conform Codului fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, sunt:
-să fie efectuate în cadrul activităţilor independente, justificate prin documente;
- să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
-să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport.
Prin urmare, o persoana fizică autorizată poate sa-şi deducă la calculul venitului net anual cheltuielile cu transportul şi cazarea pe perioada deplasării în altă localitate, în interesul activităţii pe care o desfaşoară, daca aceste cheltuieli sunt justificate prin documente. şi sunt cuprinse în exerciţiul financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.


Baza legala


Legea nr 227 / 2015 articolul 68 alin.(4) lit a), b) şi h)