Speta publicata la data 26.10.2015

Referitor la: Alte materii

Domeniu:

01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

Subdomeniu:

Diverse

Scurta descriere:

Exceptii aparate de marcat electronice fiscale

Intrebare

Este obligatorie emiterea de bonuri fiscale clientilor de catre operatorii economici care utilizează echipamente pentru agrement, din parcurile de distracţii ?


Raspuns

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor, cu excepţiile prevăzute la art. 2, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factura, în condiţiile legii.
Conform art.2 lit.d) din O.U.G. nr. 28/1999 se exceptează de la obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
Din conţinutul literei d) a art. 2 menţionat anterior, rezultă că activităţile operatorilor economici utilizatori de echipamente pentru agrement nu pot fi încadrate în categoria celor pentru care pot fi emise bonuri cu valoare fixă, neputând fi asimilate biletelor de acces sau altor activităţi similare.
Având în vedere cele de mai sus, pentru încasarea de la populaţie a contravalorii serviciilor prestate de utilizatorii de echipamente pentru agrement din parcurile de distracţii, există obligaţia emiterii bonurilor fiscale, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Baza legala


Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul art. 2 lit. d)