Speta publicata la data 17.08.2017

Referitor la: Codul de procedura fiscala

Domeniu:

08 Colectarea creantelor fiscale

Subdomeniu:

02 Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire

Scurta descriere:

Persoana cu drept la restituirea impozitului plătit fără a fi datorat

Intrebare

În cazul în care un terț a efectuat plata impozitului datorat de un debitor în numele și pe seama acestuia si ulterior titlul de creanță în baza căruia s-a facut plata a fost desființat, plătitorul are dreptul la restituirea sumei plătite?


Raspuns

Potrivit Codului de procedură fiscală plata obligaţiilor fiscale poate fi efectuată în numele debitorului şi de către o altă persoană decât acesta.
Codul de procedură fiscală prevede că se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată.
Astfel, in situaţia în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut plata are dreptul la restituirea sumei respective.
Ca urmare, în cazul în care o terță persoană a efectuat plata unui impozit datorat de către un debitor, în numele și pe seama acestuia, iar ulterior suma respectivă s-a dovedit a fi plătită sau încasată fără a fi datorată, restituirea se efectuează la cererea contribuabilului debitor.
Are dreptul la restituirea sumei respective cel pentru care s-a făcut plata și nu tertul plătitor care a făcut plată în numele și pe seama debitorului contribuabil.


Baza legala


Legea nr 207 / 2015 articolul 163 al.9, 168 a.1, 2 și 8