Circulara nr: A-VAD 309/03/28/2019, Informare emitere OPANAF nr. 451/2019 şi 452/2019 - publicată în data de 04/10/2019
Circulara nr: VAD 52/01/18/2019, Informare fuziune dintre Bancpost SA şi Banca Transilvania SA - publicată în data de 01/21/2019
Circulara nr: A_VAD 38/01/11/2019, Informare emitere O.P.A.N.A.F. nr. 3148/2018 - publicată în data de 01/11/2019
Circulara nr: A_VAD 1459/11/29/2018, Informare emitere OPANAF nr. 2716/2018 , OPANAF nr. 2942/2018 şi OPANAF nr. 2892/2018 - publicată în data de 11/29/2018
Circulara nr: A_VAD 1455/11/28/2018, Informare emitere OPANAF nr. 2937/2018 - publicată în data de 11/29/2018
Circulara nr: A_VAD 1067/08/06/2018, Informare emitere OPANAF nr. 1760/2018 - publicată în data de 11/29/2018
Circulara nr: A_VAD 953/07/04/2018, Informare emitere OPANAF nr. 1612/2018 şi OPANAF nr. 1613/2018 - publicată în data de 07/16/2018
Circulara nr: 1827/06/12/2018, Publicare Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 394/1937/2018 - publicată în data de 06/12/2018
Circulara nr: 888/27.02.2018/02/27/2018, Aplicarea unitară a legislației procedural fiscale privind depunerea formularului 230 - publicată în data de 28.02.2018
Circulara nr: A-VAD 2053/01/04/2018, Informare publicare Ordinul viceprim - ministrului, ministrului mediului şi ministrul finanţelor publice nr. 1488/3198/2017 - publicată în data de 01/08/2018
Circulara nr: A-VAD 1313/08/28/2017, Informare publicare O.U.G nr. 52/2017 şi Ordinul viceprim- ministrului, ministrului mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 - publicată în data de 08/30/2017
Circulara nr: APRS 3278/08/22/2017, Aplicare prevederi legislative impozit specific - publicată în data de 23.08.2017
Circulara nr: A_VAD_1147/2017/07/25/2017, Regimul fiscal aplicabil persoanelor juridice a caror activitate este sub incidenta impozitului specific, precum și obligatiile declarative și de plata ale acestor contribuabili. - publicată în data de 27.07.2017
Circulara nr: 725/05/29/2017, Informare emitere O.P.A.N.A.F nr. 1023/2017 şi O.P.A.N.A.F 1.024/2017 - publicată în data de 05/29/2017
Circulara nr: A-VAD 328/07.03.2017/03/07/2017, Cheltuieli judiciare şi amenzi aplicate persoanelor nerezidente de către autorităţi judiciare competente şi în materie penală sau de autorităţi administrative - publicată în data de 03/09/2017
Circulara nr: A_VAD nr. 29/13.01.2017/01/13/2017, Circulară publicare OPANAF nr.63/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea OPANAF nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice - publicată în data de 01/20/2017
Circulara nr: A_VAD_1270/12/09/2016, Înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit - publicată în data de 12/12/2016