LocatiaMateriaOrganul Constatator
81
Hide details for HG1050/04PT107.1HG1050/04PT107.1
4
Show details for BUCURESTIBUCURESTI
2
Show details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
7
Show details for DGRFP BucurestiDGRFP Bucuresti
1
Show details for DGRFP TimisoaraDGRFP Timisoara
1
Show details for Directia Generala de Administrare a Marilor ContribuabiliDirectia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili
65
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
9
Show details for Accesorii Accesorii
1
Show details for Accize Accize
1
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
18
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
2
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
15
Show details for Procedura Procedura
19
Hide details for TVA TVA
1
Show details for anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de anularea deciziei de impunere in conditiile in care organele de inspectie fiscala au evidentiat in decizia de impunere TVA respinsa la rambursare desi societatea nu se afla in situatia de plata ci de rambursat
1
Show details for colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale colectare TVA aferenta obiectivelor finantate din credite acordatede organizatiile internationale
1
Show details for contestatie la executare contestatie la executare
1
Show details for daca organele de inspectie fiscala au stabilit in mod corect TVA suplimentara datorata, in conditiile in care daca organele de inspectie fiscala au stabilit in mod corect TVA suplimentara datorata, in conditiile in care au constatat diferente intre taxa pe valoarea adaugata stabilita de societate conform evidentei contabile, respectiv in balante contabile si in registrul jurnal, si taxa pe valoarea adaugata declarata de societate, conform deconturilor de TVA, iar societatea a procedat la corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata pentru perioada supusa inspectiei fiscale
1
Show details for daca pentru livrarile intracomunitare de bunuri societatea contestatoare beneficiaza de scutirea de taxa pe v daca pentru livrarile intracomunitare de bunuri societatea contestatoare beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile in care codul de TVA al cumparatorilor inscrisi pe facturile in cauza era invalid/inactiv pe perioada verificata
1
Show details for deducerea TVA înscrisă în facturi emise de diverşi furnizori, în condiţiile în care organele de inspecţie deducerea TVA înscrisă în facturi emise de diverşi furnizori, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că facturile respective nu întrunesc condiţiile de documente justificative, iar în urma controalelor încrucişate, societăţile emitente nu figurează în evidenţa fiscală şi nici în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor mijloace fixe care nu au fost folosite pentru realizarea dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor mijloace fixe care nu au fost folosite pentru realizarea obiectului de activitate, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta serviciilor de consultanta si asistenta tehnica, marketing, studii de piat dreptul de deducere a TVA aferenta serviciilor de consultanta si asistenta tehnica, marketing, studii de piata, servicii informatice
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica a societatii dreptul de deducere a TVA aferenta unor operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica a societatii
1
Show details for dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturi fiscale emise in baza unui contract de mentenanta, in conditiil dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturi fiscale emise in baza unui contract de mentenanta, in conditiile in care societatea anexeaza documente din care rezulta natura si tarifele prestarilor facturate de catre prestator
1
Show details for dreptul de deducere a TVA reprezentand diferenta dintre TVA inregistrata in evidentele contabile, aferenta un dreptul de deducere a TVA reprezentand diferenta dintre TVA inregistrata in evidentele contabile, aferenta unui avans facturat de catre prestator si TVA inscrisa in facturile fiscale emise ulterior pentru contravaloarea serviciilor efectuate si prin care s-a efectuat regularizarea acestui avans
1
Show details for dreptul organului de inspectie fiscala de a colecta TVA in situatia in care petenta nu s-a inregistrat ca pla dreptul organului de inspectie fiscala de a colecta TVA in situatia in care petenta nu s-a inregistrat ca platitor de TVA
1
Show details for neacordarea dreptului de deducere a tva inscrisa in facturi reprezentand servicii de cazare si transport a un neacordarea dreptului de deducere a tva inscrisa in facturi reprezentand servicii de cazare si transport a unor persoane fizice care nu au calitatea de salariati ai acesteia, in conditiile in care societatea nu justifica cu documente faptul ca aceste servicii au legatura cu activitatea economica a societatii si sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
1
Show details for obligatia colectarii TVA aferenta bunurilor lipsa din gestiune sau depreciate calitativ obligatia colectarii TVA aferenta bunurilor lipsa din gestiune sau depreciate calitativ
1
Show details for obligaţia plăţii unei sume stabilite de organele de inspecţie fiscală prin Decizia de impunere, în condi obligaţia plăţii unei sume stabilite de organele de inspecţie fiscală prin Decizia de impunere, în condiţiile în care prin contestaţia formulată, societatea nu aduce nici o motivaţie în susţinerea acestui capăt de cerere
1
Show details for stabilita ca urmare a nerespectarii conditiilor privind cota zero de tva fara a se analiza daca este prescris stabilita ca urmare a nerespectarii conditiilor privind cota zero de tva fara a se analiza daca este prescrisa
1
Show details for taxare inversa taxare inversa
1
Show details for tva aferenta unor facturi prezentate in copie xerox tva aferenta unor facturi prezentate in copie xerox
1
Show details for TVA deductibila aferenta unor facturi fiscale de achizitie de in conditiile in care societatea nu prezinta do TVA deductibila aferenta unor facturi fiscale de achizitie de in conditiile in care societatea nu prezinta documente din care sa rezulte ca acestea sunt aferente operatiunilor taxabile ale societatii
1
Show details for NEAMTNEAMT
1
Show details for HG1050/04PT125.1HG1050/04PT125.1
18
Show details for HG1050/04PT175HG1050/04PT175
35
Show details for HG1050/04PT175.2HG1050/04PT175.2
11
Show details for HG1050/04PT38HG1050/04PT38
48
Show details for HG1050/04PT46.1HG1050/04PT46.1
53
Show details for HG1050/04PT47.1HG1050/04PT47.1
4
Show details for HG1050/04PT47.2HG1050/04PT47.2
2
Show details for HG1050/04PT47.3HG1050/04PT47.3
16
Show details for HG1050/04PT47.4HG1050/04PT47.4
11
Show details for HG1050/04PT48HG1050/04PT48
165
Show details for HG1050/04PT65.1HG1050/04PT65.1