LocatiaMateriaOrganul Constatator
11
Hide details for HG1050/04PT38HG1050/04PT38
11
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
3
Hide details for Alte Categorii Alte Categorii
1
Hide details for obligaţia societăţii de a plăţi acest impozit în condiţiile în care nu depune documente din care să re obligaţia societăţii de a plăţi acest impozit în condiţiile în care nu depune documente din care să rezulte cele susţinute
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 10% pentru plăţile către persoane fizice autori obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 10% pentru plăţile către persoane fizice autorizate, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au analizat natura contractelor/convenţiilor în baza cărora s-au efectuat plăţile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 16% pentru plăţile către persoane fizice, în co obligaţia societăţii de a reţine impozitul în cotă de 16% pentru plăţile către persoane fizice, în condiţiile în care din instrumentarea speţei de către organele de inspecţie fiscală nu rezultă statutul fiscal al beneficiarilor de venit şi ce reprezintă sumele plătite
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Contributii sociale Contributii sociale
1
Hide details for obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezint obligaţia societăţii de a reţine această contribuţie în condiţiile în care baza de calcul o reprezintă veniturile care se supun impozitului pe venit şi care au făcut obiectul capitolelor anterioare din prezenta decizie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
1
Hide details for obligaţia societăţii de a plăţi aceste sume în condiţiile în care societatea nu aduce nici o motivaţie obligaţia societăţii de a plăţi aceste sume în condiţiile în care societatea nu aduce nici o motivaţie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
2
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea depune spre exemplificare documente din care rezultă o altă situaţie de fapt decât cea prezentată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestatori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
4
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul ob obligaţia organelor de inspecţie fiscală de a avea în vedere plăţile efectuate de societate în contul obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, la stabilirea obligaţiilor suplimentare de plată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile în obligaţia societăţii de a declara la organele fiscale la termenele legale impozitele şi contribuţiile înregistrate în evidenţa contabilă
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for soluţionarea acestui capăt de cerere în condiţiile în care Direcţia generală de soluţionare a contesta soluţionarea acestui capăt de cerere în condiţiile în care Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor nu are competenţa materială de a se investi cu soluţionarea amenzilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi c soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală cu privire la aspectele constatate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
48
Hide details for HG1050/04PT46.1HG1050/04PT46.1
6
Hide details for BIHORBIHOR
2
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
1
Hide details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
3
Hide details for Procedura Procedura
2
Hide details for emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
1
Hide details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
1
Hide details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
1
Hide details for incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit incheierea din oficiu de catre organele vamale a regimului de tranzit
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V