LocatiaMateriaOrganul Constatator
15
Hide details for HG174/02A14L1HG174/02A14L1
15
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
1
Hide details for Contributii sociale Contributii sociale
1
Hide details for neincluderea în baza de impozitare a contribuţiei individuale datorată la bugetul asigurărilor pentru şom neincluderea în baza de impozitare a contribuţiei individuale datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj a sporurilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
9
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe care nu au funcţionat o perioadă mai mare de o lună
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii pentru care nu justifică că au fost efectuate în scopul desfă deductibilitatea cheltuielilor cu achiziţii pentru care nu justifică că au fost efectuate în scopul desfăşurării activităţii (apă minerală, săpun,materiale de curăţenie, electrocasnice, electronice, studii şi documentaţii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu activele cedate deductibilitatea cheltuielilor cu activele cedate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu modernizările care majorează valoarea imobilizării deductibilitatea cheltuielilor cu modernizările care majorează valoarea imobilizării
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă şi necesitatea (transport auto şi închierie auto)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii (asistenţă juridică) pentru care nu se justifică deductibilitatea cheltuielilor cu prestarile de servicii (asistenţă juridică) pentru care nu se justifică necesitatea în scopul desfăşurării activităţii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă (mon deductibilitatea cheltuielilor cu servicii pentru care nu se justifică cu documente prestarea efectivă (monitorizarea presei audio şi scrise, consultanţă resurse umane, spălare autoturisme, deszăpezire şi combaterea poleiului, decolmatari, intretineri de diguri si drumuri de acces, refacere de coronament si berma, realizarii de platforme betonate, respectiv defrisari si curatiri contracanale de vegetatie, lucrări de refacere şi întreţinere a căilor de acces)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductiblitatea cheltuielilor cu remuneraţiile managerului, mai mari decât cele prevăzute de lege deductiblitatea cheltuielilor cu remuneraţiile managerului, mai mari decât cele prevăzute de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for împozitarea veniturilor din tarifele de intrare în zonele de agrement pentru terţe persoane împozitarea veniturilor din tarifele de intrare în zonele de agrement pentru terţe persoane
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for contestatie nemotivata contestatie nemotivata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
4
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for ajustarea TVA aferentă imobilelor scoase din patrimoniul Hidroelectrica cu titlu gratuit către consilii jud ajustarea TVA aferentă imobilelor scoase din patrimoniul Hidroelectrica cu titlu gratuit către consilii judeţene, parohii etc
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor pentru care nu se justifică cu docu dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor pentru care nu se justifică cu documente achiziţia ca fiind efectuată în scopul operaţiunilor taxabile (monitorizarea presei audio şi scrise, abonamente la ziare şi reviste, consultanţă resurse umane, spălare autoturisme, deszăpezire şi combaterea poleiului, decolmatari, intretineri de diguri si drumuri de acces, refacere de coronament si berma, realizarii de platforme betonate, respectiv defrisari si curatiri contracanale de vegetatie, lucrări de refacere şi întreţinere a căilor de acces)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for taxare inversa taxare inversa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for TVA colectată aferentă cheltuielilor sociale peste limita legală TVA colectată aferentă cheltuielilor sociale peste limita legală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for HG174/02PT10HG174/02PT10
1
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
1
Hide details for Contributii sociale Contributii sociale
1
Hide details for calificarea naturii veniturilor obtinute de sportivii profesionisti in baza conventiilor civile incheiate dup calificarea naturii veniturilor obtinute de sportivii profesionisti in baza conventiilor civile incheiate dupa data de 01.01.2006
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
16
Hide details for HG1840/04HG1840/04
4
Hide details for BIHORBIHOR
1
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen