LocatiaMateriaOrganul Constatator
2
Hide details for DGRFP PloiestiDGRFP Ploiesti
1
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
5
Hide details for DGRFP TimisoaraDGRFP Timisoara
1
Hide details for Impozit pe venit Impozit pe venit
1
Hide details for dacă în mod corect organele de verificare fiscală au calculat obligații fiscale în cuantumul stabilit pri dacă în mod corect organele de verificare fiscală au calculat obligații fiscale în cuantumul stabilit prin actul administrativ fiscal contestat, în condițiile în care din documentele aflate la dosarul cauzei și raportat la argumentele contestatarei nu rezultă o altă stare de fapt fiscală decât cea constatată de organele de verificare fiscală.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
4
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for ajustarea TVA dedusa initial pentru obiecte de inventar ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxab ajustarea TVA dedusa initial pentru obiecte de inventar ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta unor facturi, avand ca obiect daca societatea beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta unor facturi, avand ca obiect achizitii de bunuri si prestari de servicii in conditiile in care acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, iar facturile nu sunt completate conform prevederilor Codului fiscal.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
32
Hide details for HG1/16PT69L2HG1/16PT69L2
10
Hide details for ARAR
4
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
2
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal, în conditiile în care din analiza documentelor aflate la dosarul dacă cheltuielile sunt deductibile fiscal, în conditiile în care din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezulta o alta situație de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for dacă societatea beneficiază de deductibilitatea acestor cheltuieli şi implicit de dreptul de deducere a TV dacă societatea beneficiază de deductibilitatea acestor cheltuieli şi implicit de dreptul de deducere a TVA, în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorul era declarat contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu investitii efectuate la imobile deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu investitii efectuate la imobile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
2
Hide details for Procedura Procedura
2
Hide details for contestatia indreptata impotriva raportului de inspectie fiscala contestatia indreptata impotriva raportului de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
4
Hide details for TVA TVA
2
Hide details for daca organele de inspectie fiscala in mod legal au procedat la stabilirea taxei, in conditiile in care, din i daca organele de inspectie fiscala in mod legal au procedat la stabilirea taxei, in conditiile in care, din instrumentarea spetei rezulta o alta situatie de fapt decat cea constatata de organele de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor s dreptul de deducere a TVA aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligatia colectarii TVA pentru livrari intracomunitare in conditiile in care la data facturarii societatile obligatia colectarii TVA pentru livrari intracomunitare in conditiile in care la data facturarii societatile beneficiare nu detineau cod valid de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
1
Hide details for TVA TVA
1
Show details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata serviciilor efectuate si facturate de diversi furnizori in conditiile in care societatea contestatoare sustine ca aceste servicii sunt aferente operatiunlor sale taxabile prezentand documente in sustinerea cauzei, iar din raportul de inspectie fiscala nu rezulta daca acestea au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala