LocatiaMateriaOrganul Constatator
19
Hide details for HG2139/04PT3.2HG2139/04PT3.2
19
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
1
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for dacă societatea datorează suma respectiva, în condiţiile în care prin contestaţie nu se aduc argumente cu dacă societatea datorează suma respectiva, în condiţiile în care prin contestaţie nu se aduc argumente cu privire la constatări
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
11
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for accesorii calculate ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă cu întârziere a veniturilor facturate accesorii calculate ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă cu întârziere a veniturilor facturate către diverşi beneficiari aferente lucrărilor executate şi serviciilor prestate
Alte organe
1
Hide details for ajustarea sumei cheltuielilor cu chiria înregistrată de societate conform contractului de închiriere încheia ajustarea sumei cheltuielilor cu chiria înregistrată de societate conform contractului de închiriere încheiat cu persoana fizică afiliată în condiţiile în care nu au solicitat contestatarei întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate pentru lucrari de reparatii si investitii asupra mijloacel deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate pentru lucrari de reparatii si investitii asupra mijloacelor fixe
Alte organe
1
Hide details for deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu amortizarea unui mijloc fix în condiţiile în care nu s-a făcut deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu amortizarea unui mijloc fix în condiţiile în care nu s-a făcut dovada existenţei faptice în patrimoniu a acestui mijloc fix
Alte organe
1
Hide details for deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu energia electrică, gazele naturale şi apa menajeră aferente u deductibilitatea fiscală a cheltuielilor cu energia electrică, gazele naturale şi apa menajeră aferente unui imobil
Alte organe
1
Hide details for determinarea impozitului pe profit în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt determinarea impozitului pe profit în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt
Alte organe
1
Hide details for impozitul pe profit datorat de societate în condiţiile în care, ca urmare a stornării operaţiunii, societa impozitul pe profit datorat de societate în condiţiile în care, ca urmare a stornării operaţiunii, societatea nu a stornat şi cheltuiala aferentă
Alte organe
1
Hide details for întocmirea de către societate a facturii reprezentând contravaloarea imobilului clădire hotel plus anexe ş întocmirea de către societate a facturii reprezentând contravaloarea imobilului clădire hotel plus anexe şi a terenului aferent, a avut loc o vânzare de bunuri sau a fost realizată o restituire în natură a cotei părţi din aportul la capitalul social, către acţionarul majoritar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for majorări de întârziere datorate în condiţiile în care societatea a înregistrat în evidenţa contabilă cont majorări de întârziere datorate în condiţiile în care societatea a înregistrat în evidenţa contabilă contravaloarea unor servicii înainte de emiterea de facturi fiscale
Alte organe
1
Hide details for majorările de întârziere datorate de societate în condiţiile în care aceasta a prestat lucrări şi servici majorările de întârziere datorate de societate în condiţiile în care aceasta a prestat lucrări şi servicii în perioade anterioare celor în care au fost emise facturile
Alte organe
1
Hide details for stabilirea de majorări de întârziere în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt stabilirea de majorări de întârziere în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă situaţia de fapt
Alte organe
1
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for contestatie nemotivata contestatie nemotivata
Alte organe
6
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiun ajustarea taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care societatea nu a optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere
Alte organe
1
Hide details for deductibilitatea TVA aferentă serviciilor refacturate de ....... pe considerentul că acestea reprezintă lu deductibilitatea TVA aferentă serviciilor refacturate de ....... pe considerentul că acestea reprezintă lucrări de reparaţii, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au avut în vedere că lucrările efectuate la mijloacele fixe aparţinând locatorului (altele decât cele efectuate pentru protecţia mediului) au condus fie la îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali, fie la creşterea valorii unor obiecte de inventar peste limita prevăzută de lege
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul ope dreptul de deducere a TVA aferenta unor prestari servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
Alte organe
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturi ce nu corespund prevederilor legale dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturi ce nu corespund prevederilor legale
Alte organe
1
Hide details for majorări de întârziere datorate ca urmare a neaplicării de către societate a măsurilor de simplificare la majorări de întârziere datorate ca urmare a neaplicării de către societate a măsurilor de simplificare la data efectuării operaţiunii
Alte organe
1
Hide details for TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile la calculul profitului impozabil TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile la calculul profitului impozabil
Alte organe
1
Show details for HG213/07PT47.4HG213/07PT47.4