LocatiaMateriaOrganul Constatator
9
Hide details for HG401/00PT12.2HG401/00PT12.2
2
Hide details for BRAILABRAILA
2
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA pentru operatiunea de ajustare a bazei de impozitare a TVA dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA pentru operatiunea de ajustare a bazei de impozitare a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for dreptul de deducere a TVA evidentiata in facturi fiscale pentru care exista obligatia prezentarii documentulu dreptul de deducere a TVA evidentiata in facturi fiscale pentru care exista obligatia prezentarii documentului legal care atesta calitatea de platitor de TVA a furnizorilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
3
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
2
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor facturate de persoane fizice si juridice nerezidente in situatia in deductibilitatea fiscala a cheltuielilor facturate de persoane fizice si juridice nerezidente in situatia in care plata acestora determina pierdere la nivelul unui exercitiu financiar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for aplicarea eronata a actelor normative in vigoare aplicarea eronata a actelor normative in vigoare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
4
Hide details for VASLUIVASLUI
4
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregi calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregistrarii ca platitor de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for modul de calcul al accesoriilor aferente unei diferente de TVA stabilita suplimentar fata de cea evidentiata modul de calcul al accesoriilor aferente unei diferente de TVA stabilita suplimentar fata de cea evidentiata de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligatia colectarii TVA pentru marfurile vandute, in conditiile in care s-a facut dovada de catre organele obligatia colectarii TVA pentru marfurile vandute, in conditiile in care s-a facut dovada de catre organele de control ca operatiunile au avut loc in realitate dar nu au fost intocmite documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligatia virarii la buget a TVA inscrisa in facturi fiscale neinregistrate in evidenta contabila obligatia virarii la buget a TVA inscrisa in facturi fiscale neinregistrate in evidenta contabila
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
9
Hide details for HG401/00PT1.1HG401/00PT1.1
2
Hide details for ARGESARGES
1
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
7
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
5
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for amenzi, competenta de solutionare amenzi, competenta de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for contestatie indreptata impotriva dispozitiei de masuri contestatie indreptata impotriva dispozitiei de masuri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for contestatie nemotivata contestatie nemotivata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Show details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat