LocatiaMateriaOrganul Constatator
6
Hide details for Dc8/03Dc8/03
6
Hide details for CONSTANTACONSTANTA
2
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu tichetele de masa, cadourile etc deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu tichetele de masa, cadourile etc
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
2
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for constatarea nulitatii actului administrativ contestat constatarea nulitatii actului administrativ contestat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
2
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for exigibilitatea TVA aferenta ratelor unui contract de leasing exigibilitatea TVA aferenta ratelor unui contract de leasing
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for obligarea colectarii TVA aferenta platii in natura a arendei obligarea colectarii TVA aferenta platii in natura a arendei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
7
Hide details for DecDGV16/00DecDGV16/00
2
Hide details for DGRFP BucurestiDGRFP Bucuresti
1
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
1
Hide details for Datorie vamala Datorie vamala
1
Hide details for Óncadrare tarifară Óncadrare tarifară
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.V
5
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
3
Hide details for Datorie vamala Datorie vamala
1
Hide details for dacă produsul importat se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de con dacă produsul importat se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de contestatoare sau la cel constatat de organele vamale
Alte organe
1
Hide details for dacă societatea poate beneficia de preferinţe tarifare la import Ón condiţiile Ón care Ón susţinerea cont dacă societatea poate beneficia de preferinţe tarifare la import Ón condiţiile Ón care Ón susţinerea contestaţiei prezintă certificat de origine al mărfurilor care nu Óndeplineşte condiţiile procedurale stipulate de prevederile legale
Alte organe
1
Hide details for retragerea preferintelor tarifare initial acordate retragerea preferintelor tarifare initial acordate
Alte organe
2
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for contestatie nemotivata contestatie nemotivata
Alte organe
1
Hide details for dac„ Ón raport de data Ónceperii controlului vamal, diferenţele suplimentare de obligaţii vamale calculate dac„ Ón raport de data Ónceperii controlului vamal, diferenţele suplimentare de obligaţii vamale calculate Ón sarcina societăţii sunt prescrise
Alte organe
1
Hide details for Decizia Comisiei Fiscale 1/08fara articolDecizia Comisiei Fiscale 1/08fara articol
1
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
1
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for obligaţii fiscale curente calculate după data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară, Ón condiţ obligaţii fiscale curente calculate după data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară, Ón condiţiile Ón care nu se mai datorează şi nu se mai calculează obligaţii fiscale
Alte organe
11
Hide details for Decizia Comisiei Fiscale 3/08fara articolDecizia Comisiei Fiscale 3/08fara articol
3
Show details for DGRFP BucurestiDGRFP Bucuresti