LocatiaMateriaOrganul Constatator
10
Hide details for DECRET167/58A17DECRET167/58A17
3
Hide details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
1
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
2
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
7
Hide details for DGRFP BucurestiDGRFP Bucuresti
5
Hide details for Accesorii Accesorii
3
Hide details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plat dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plată restante existente în evidenţa pe plătitor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Impozit pe venit Impozit pe venit
1
Hide details for mod de calcul mod de calcul
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Procedura Procedura
1
Hide details for contestatie depusa in afara termenului legal contestatie depusa in afara termenului legal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
6
Hide details for Decretul 82/77A12P^3Decretul 82/77A12P^3
6
Hide details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor
2
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
1
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for preturi de transfer preturi de transfer
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
1
Hide details for aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condițiile în care societatea nu a re aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, în condițiile în care societatea nu a reșinut la sursă impozitul pe venit datorat de nerezidenţi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
3
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operati aplicarea in mod eronat a cotei de TVA de 24% si nu cea de 19% care era in vigoare la data efectuarii operatiunilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata dedusa de societate in baza unei facturi fiscale s majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata dedusa de societate in baza unei facturi fiscale stornata ulterior
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAF
1
Hide details for Directiva 2002/80/CEDirectiva 2002/80/CE
1
Show details for Directia Generala de Solutionare a ContestatiilorDirectia Generala de Solutionare a Contestatiilor