MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for  stabilirea TVA deductibila pe baza pro ratei stabilirea TVA deductibila pe baza pro ratei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A141
LG571/03A149
LG571/03A161
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A141
LG571/03A153
6
Hide details for  stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A128
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A140
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A41
LG571/03A46
LG571/03A48
LG571/03A128
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
LG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A150
HG44/04
OG92/03A6
OG92/03A7
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A137
LG571/03A141
1
Hide details for  taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri înregistrate şi declarate ulte taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri înregistrate şi declarate ulterior datei efectuării operaţiunii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A130
LG571/03A153^1
1
Hide details for  taxare inversa taxare inversa
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A160
6
Hide details for  verificarea documentelor justificative in vederea rambursarii TVA verificarea documentelor justificative in vederea rambursarii TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A143
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A205
LG571R/03A145
HG44/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
HG44/04PT49
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT49
LG571/03A147^2
1761
Hide details for BrasovBrasov
280
Hide details for Accesorii Accesorii
10
Hide details for  - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A156
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A156
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A120
OG92/03A119
OG92/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571R/03
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A206L1lb)ld)
OG92R/03A206L1lc)
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A48
HG707/06
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A115
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A24
OG92/03A85
OG92/03A82
OG92/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
1
Hide details for  accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efe accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventiei asupra calculului de accesorii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A44
OG92R/03A119
OG92R/03A120
4
Hide details for  accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
OG51R/97A27
OG92R/03A216
OG92R/03A213L3
LG141/97A95
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A95
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92R/03A206
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
LG86/06A255
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG571/03A206^20L1
LG571/03A175
OG92R/03A216
1
Hide details for  accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei jud accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
6
Hide details for  accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen s accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen scadent
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03