MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
20
Hide details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A92
LG141/97A95
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG133/99A22
LG141/97A71
HG1114/01A394
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A148
LG141/97A141
HG1050/04A107.1
OG92R/03A108
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1050/04A107.1
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A85
OG92R/03A108
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU13/01A4
LG141/97A164
OG61/02A12
OG61/02A13
OG61/02A14
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A89
OG92R/03A116
OG92R/03A175
OG92R/03A179
OMFP519/05
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A155
LG141/97A92
LG141/97A95
LG141/97A148
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92/03A86
OG92/03A109
OG92/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92/03A86
OG92/03A116
OG92/03A109
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92/03A86
OG92/03A109
OG92/03A115
OG92/03A174
OG92/03A178
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A175
OG92R/03A179
OMFP519/05
OU1/97
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A175
OG92R/03A179
OMFP519/05
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A39
OG92/03A171
OG92/03A177
OG92/03A180
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1050/04A107.1
LG141/97A141
LG141/97A148
LG141/97A164
OG92R/03A108
OG92R/03A85
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
1
Show details for aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata
2
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
10
Show details for aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe
2
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
5
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
106
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
4
Show details for calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de s calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de societatea mama folosind propriul cod de identificare fiscala
2
Show details for calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar
1
Show details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
2
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
8
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
1
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
3
Show details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
2
Show details for corectarea erorilor materiale din decontul de tva corectarea erorilor materiale din decontul de tva
1
Show details for daca datorează accesorii în condiţiile în care a fost obligată la efectuarea compensării obligaţiilor fi daca datorează accesorii în condiţiile în care a fost obligată la efectuarea compensării obligaţiilor fiscale ale societăţii conform cererilor de efectuarea compensării obligaţiilor fiscale ale societăţii conform cererilor de compensare
1
Show details for daca se datoreaza accesoriile stabilite in conditiile depunerii declaratiilor rectificative ca urmare a puner daca se datoreaza accesoriile stabilite in conditiile depunerii declaratiilor rectificative ca urmare a punerii in executare a sentintelor judecatoresti referitoare la achitarea drepturilor salariale
1
Show details for dacă accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt legal datorate dacă accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţiile declarate nu au fost achitate la scadenţă iar contestatoarea nu aduce în susţinere documente din care să rezulte că baza de calcul a accesoriilor ar fi fost stabilită eronat de organele fiscale.
2
Show details for dacă în cazul pierderii înlesnirii la plată constând în scutirea unor obligaţii bugetare accesoriile pentr dacă în cazul pierderii înlesnirii la plată constând în scutirea unor obligaţii bugetare accesoriile pentru debitele restante se datorează de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate sau de la data emiterii ordinului comun
1
Show details for dacă obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere contestate sunt legal datorate în condiţiile în care dacă obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere contestate sunt legal datorate în condiţiile în care sunt consecinţa pierderii înlesnirii la plată, iar adresa prin care societăţii i s-a comunicat pierderea înlesnirilor a fost însuşită de aceasta prin necontestare
1
Show details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
2
Show details for datorate pe perioada esalonarii datorate pe perioada esalonarii
1
Show details for efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra modalitatii de stingere a obligatiilor bugetare efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra modalitatii de stingere a obligatiilor bugetare
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra debitelor neachitate la termenul de scadenta
1
Show details for legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta legalitatea calcularii de accesorii asupra unor obligatii achitate la scadenta