MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
4
Hide details for calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de s calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de societatea mama folosind propriul cod de identificare fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A26
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A26
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A26
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
2
Hide details for calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A21
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
1
Hide details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A24
OG92/03A85
OG92/03A82
OG92/03A116
2
Hide details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A109
OG92R/03A115
OG92R/03A116
OG92R/03A121
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/06A41
OG47/97
8
Hide details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG133/99A22
LG141/97A71
LG141/97A144
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG61/00A13
OG61/00A14
OG92/03A180
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A105
HG1114/01A107
HG1050/04A107.1
LG141/97A61
LG141/97A74
LG141/97A75
LG141/97A141
OG92R/03A109
OG92R/03A114
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1050/04A107.1
HG1114/01A105
HG1114/01A107
LG141/97A61
LG141/97A74
LG141/97A75
LG141/97A141
OG92R/03A109
OG92R/03A114
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A67
LG141/97A72
LG141/97A141
HG626/97A40
OG92/03A115
OG92/03A120
OG92/03A185
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A88
OG92/03A115
OG92/03A120
LG141/97A61
LG141/97A67
LG141/97A72
LG141/97A141
LG141/97A144
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A107
HG1050/04A107.1
OG92R/03A110
OG92R/03A115
LG141/97A61
LG141/97A74
LG141/97A75
LG141/97A141
LG141/97A148
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1050/04A107.1
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A121
1
Hide details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04
3
Hide details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
OG92R/03A115L2lc)
OG92R/03A120
OG92R/03A120L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
2
Hide details for corectarea erorilor materiale din decontul de tva corectarea erorilor materiale din decontul de tva
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
1
Hide details for daca datorează accesorii în condiţiile în care a fost obligată la efectuarea compensării obligaţiilor fi daca datorează accesorii în condiţiile în care a fost obligată la efectuarea compensării obligaţiilor fiscale ale societăţii conform cererilor de efectuarea compensării obligaţiilor fiscale ale societăţii conform cererilor de compensare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
1
Hide details for daca se datoreaza accesoriile stabilite in conditiile depunerii declaratiilor rectificative ca urmare a puner daca se datoreaza accesoriile stabilite in conditiile depunerii declaratiilor rectificative ca urmare a punerii in executare a sentintelor judecatoresti referitoare la achitarea drepturilor salariale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
1
Hide details for dacă accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt legal datorate dacă accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sunt legal datorate în condiţiile în care obligaţiile declarate nu au fost achitate la scadenţă iar contestatoarea nu aduce în susţinere documente din care să rezulte că baza de calcul a accesoriilor ar fi fost stabilită eronat de organele fiscale.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
2
Hide details for dacă în cazul pierderii înlesnirii la plată constând în scutirea unor obligaţii bugetare accesoriile pentr dacă în cazul pierderii înlesnirii la plată constând în scutirea unor obligaţii bugetare accesoriile pentru debitele restante se datorează de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate sau de la data emiterii ordinului comun
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG190/04
1
Hide details for dacă obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere contestate sunt legal datorate în condiţiile în care dacă obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere contestate sunt legal datorate în condiţiile în care sunt consecinţa pierderii înlesnirii la plată, iar adresa prin care societăţii i s-a comunicat pierderea înlesnirilor a fost însuşită de aceasta prin necontestare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG190/04
1
Hide details for data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat data stingerii obligatiei de plata in conditiile solutionarii compensarii acesteia din tva de rambursat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
OG92R/03A120
2
Show details for datorate pe perioada esalonarii datorate pe perioada esalonarii