MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
5
Show details for accesorii aferente unor debite platite in termen dar in alte conturi bugetare. accesorii aferente unor debite platite in termen dar in alte conturi bugetare.
3
Show details for accesorii aferente unui debit stabilit ca urmare a corectarii decontului initial si care nu constituie obliga accesorii aferente unui debit stabilit ca urmare a corectarii decontului initial si care nu constituie obligatie de plata
1
Show details for accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor
2
Show details for accesorii calculate asupra unor debite achitate la scadenta accesorii calculate asupra unor debite achitate la scadenta
2
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent
1
Show details for accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen
3
Show details for accesorii calculate intre data platii obligatiei bugetare si data depunerii declaratiei rectificative la nive accesorii calculate intre data platii obligatiei bugetare si data depunerii declaratiei rectificative la nivelul platii
1
Show details for accesorii calculate la debite suspendate accesorii calculate la debite suspendate
1
Show details for accesorii calculate pentru debite neatinse prin compensare accesorii calculate pentru debite neatinse prin compensare
1
Show details for accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate
3
Show details for accesorii calculate pentru obligatii bugetare evidentiate eronat in declaratia privind obligatiile de plata l accesorii calculate pentru obligatii bugetare evidentiate eronat in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat dar achitate in termenul legal
11
Show details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
20
Hide details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A92
LG141/97A95
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG133/99A22
LG141/97A71
HG1114/01A394
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A148
LG141/97A141
HG1050/04A107.1
OG92R/03A108
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1050/04A107.1
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A85
OG92R/03A108
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU13/01A4
LG141/97A164
OG61/02A12
OG61/02A13
OG61/02A14
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A89
OG92R/03A116
OG92R/03A175
OG92R/03A179
OMFP519/05
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1114/01A155
LG141/97A92
LG141/97A95
LG141/97A148
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92/03A86
OG92/03A109
OG92/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92/03A86
OG92/03A116
OG92/03A109
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOU192/01
LG141/97A141
LG141/97A148
OG92/03A86
OG92/03A109
OG92/03A115
OG92/03A174
OG92/03A178
OMFP519/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A175
OG92R/03A179
OMFP519/05
OU1/97
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A141
LG141/97A148
OG92R/03A109
OG92R/03A116
OG92R/03A175
OG92R/03A179
OMFP519/05
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG92/03A39
OG92/03A171
OG92/03A177
OG92/03A180
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VHG1050/04A107.1
LG141/97A141
LG141/97A148
LG141/97A164
OG92R/03A108
OG92R/03A85
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A120
1
Show details for aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata aferente obligatiilor fiscale compensate iar nota de compensare nu a fost contestata
2
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
10
Show details for aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe
2
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
5
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
106
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
4
Show details for calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de s calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de societatea mama folosind propriul cod de identificare fiscala
2
Show details for calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar calcularea de accesorii, masura accesorie in raport cu debitul stabilit suplimentar
1
Show details for calculate dupa data depunerii cererii de compensare calculate dupa data depunerii cererii de compensare
2
Show details for calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara calculate dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
8
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
1
Show details for calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente calculul de accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor curente