MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
2
Show details for doua decizii de impunere emise in baza aceluiasi raport de inspectie fiscala doua decizii de impunere emise in baza aceluiasi raport de inspectie fiscala
2
Show details for efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura cu cauza solutionata de instanta
3
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
1
Show details for incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale incheierea procesului verbal fara respectarea prevederilor legale
1
Show details for instituire de masuri asiguratorii instituire de masuri asiguratorii
1
Show details for intreruperea termenului de prescriptie intreruperea termenului de prescriptie
1
Show details for lipsa temeiului legal din actul constatator lipsa temeiului legal din actul constatator
1
Show details for masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii
13
Hide details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A106
OG92/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
LG141/97A75
OG92R/03A178
OG92R/03A179
OG92R/03A185
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A74
LG141/97A75
OG92R/03A178
OG92R/03A179
OG92R/03A185
OU192/01
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A61
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A87
LG571/03A88
OG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A27
LG571R/03A143
LG571R/03A144
OMFP1846/03A2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
OG92/03A43
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG15/94A11
LG414/02A7
OG92R/03A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A155
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A49
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A121
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03
2
Show details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
1
Show details for persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare
1
Show details for prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea prescriptia dreptului organelor fiscale de a calccula accesorii aferente obligatiilor pentru care societatea a solicitat aplicarea facilitatilor
3
Show details for prescriptie prescriptie
9
Show details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
5
Show details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
3
Show details for respingerea contestatiei ca fiind fara obiect respingerea contestatiei ca fiind fara obiect
9
Show details for retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept
13
Show details for reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada
18
Show details for solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul un solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati
2
Show details for stabilirea calitatii de titlu de creanta stabilirea calitatii de titlu de creanta
11
Show details for stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa
1
Show details for stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de in stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili impozite si taxe este prescris
1
Show details for suma contestata mai mica de 500.000 lei suma contestata mai mica de 500.000 lei
8
Show details for sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
37
Show details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
12
Show details for suspendarea solutionarii cauzei pentru exixtenta unui drept supus altei judecati suspendarea solutionarii cauzei pentru exixtenta unui drept supus altei judecati
8
Show details for suspendarea solutionarii contestatiei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta sau inex suspendarea solutionarii contestatiei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul altei judecati
33
Show details for suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
11
Show details for suspendarea solutionarii la cererea contribuabilului suspendarea solutionarii la cererea contribuabilului
27
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
415
Show details for TVA TVA