MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
7
Hide details for daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile daca societatea contestatoare beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a TVA evidentiata in facturile emise de diversi prestatori, reprezentand prestari de servicii, in conditiile in care din documentele anexate cauzei rezulta ca aceste servicii nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA145
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A148
1
Hide details for dacă are drept de deducere a TVA aferentă serviciilor refacturate către diverse entităţi în condiţiile dacă are drept de deducere a TVA aferentă serviciilor refacturate către diverse entităţi în condiţiile în care din Raportul de inspecţie fiscală nu rezultă în mod clar situaţia de fapt
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
1
Hide details for dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor reprezentând prestări de dacă are drept de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor reprezentând prestări de servicii, în condiţiile în care din documentele anexate la dosarul cauzei rezultă că aceste servicii nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunlor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A134^1
LG571/03A141L2la)PT1
1
Hide details for dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală dacă datorează taxa pe valoarea adăugată colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
1
Hide details for dacă datorează taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe profit aferente facturilor emise în condiţiile dacă datorează taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe profit aferente facturilor emise în condiţiile în care respectivul furnizor a fost declarat inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA11
2
Hide details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile primite de la furnizor, ce au ca obiect prestări de servicii, pe considerentul că societatea nu a făcut dovada prestării efective a serviciilor, în condiţiile în care societatea a anexat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către OIF, respectiv anexe şi acte adiţionale la contractele încheiate, anexe depozitare, anexe recepţie cântărire, „time sheet”-uri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24L1
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile reprezentâ dacă în mod legal OIF nu au acordat societăţii dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile reprezentând prestări servicii, pe motiv că avizele de însoţire a mărfii nu cuprind toate informaţiile obligatorii, în condiţiile în care din RIF nu rezultă dacă aceste servicii au fost destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii, dacă serviciile au fost prestate în baza unui contract şi dacă societatea justifică cu documente prestarea efectivă a serviciilor
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
10
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina persoanei fizice taxa pe valoarea a dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina persoanei fizice taxa pe valoarea adăugată aferentă tranzacţiilor constând în vânzări de terenuri şi construcţii, în condiţiile în care persoana fizică a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adău dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii taxa pe valoarea adăugată
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153
2
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că soci dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de deducere a TVA, pe motiv că societatea nu justifică acest drept cu documente, în condiţiile în care societatea a prezentat în susţinerea contestaţiei documente care nu au fost avute în vedere de către organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A213L3
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducer dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societãţii contestatoare dreptul de deducere a TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere a taxei pe dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate pe considerentul că prestarea nu este destinată utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, stare de fapt generată de intenţia contestatoarei de a renunţa la contract, fără însă să analizeze intenţia societăţii de a realiza operaţiunilor taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent tax dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală nu au acordat societăţii dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
1
Hide details for dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T. dacă operaţiunile efectuate de societate reprezentând livrări intracomunitare de bunuri sunt scutite de T.V.A., în condiţiile în care aceasta nu a făcut dovada că deţine documente justificative potrivit legii prin care să poată beneficia de această scutire
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03