MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for stabilirea valorii in vama a marfurilor importate stabilirea valorii in vama a marfurilor importate
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97A77
HG788/01A2
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG141/97
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06
1
Hide details for valoare reziduala valoare reziduala
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VLG86/06A100
OG51/97A27
OG92R/03A213L3
OG92R/03A216
2
Hide details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
1
Hide details for modul de calcul al impozitului pe dividende modul de calcul al impozitului pe dividende
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for stabilirea impozitelor pe dividende pentru varsamintele din profitul net efectuate de societate in contul con stabilirea impozitelor pe dividende pentru varsamintele din profitul net efectuate de societate in contul consiliului judetean, actionar majoritar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03A115
OG92R/03A120
OG92R/03A121
133
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
3
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit accesorii aferente impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A19L1
LG571/03A146L1
LG571/03A145^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului calcularea, declararea si achitarea impozitului pe profit aferent trimestrului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
1
Hide details for calculul impozitului pe profit aferent evaluarii disponibilitatilor in valuta calculul impozitului pe profit aferent evaluarii disponibilitatilor in valuta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate cheltuieli cu prestari de servicii pentru care nu rezulta daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A19L1
LG571/03A146L1
LG571/03A145^1L1
3
Hide details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLegea nr.571/2003
cu modificările şi completările ulterioareArt.206^60
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG82R/91A6
LG82R/91A8
1
Hide details for cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contesta cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
2
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente real daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente realizari de venituri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A19L1
LG571/03A146L1
LG571/03A145^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operat daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operatiunilor in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03
1
Hide details for daca metoda utilizată de organele de inspectie fiscală pentru compararea preţurilor de piaţă în vederea daca metoda utilizată de organele de inspectie fiscală pentru compararea preţurilor de piaţă în vederea identificării preţului de piaţă aferent tranzacţiilor efectuate de contestatoare este legală, în conditiile în care contestatoarea nu prezintă documente din care sa rezulte o altă situatie faţă de cea constatată de inspecţia fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for daca societatea are drept sa deduca amortizarea aferenta ratelor de leasing financiar daca societatea are drept sa deduca amortizarea aferenta ratelor de leasing financiar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG15/94A11
LG414/02A11
LG571/03A24
2
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
HG44/04
OG92/03
1
Hide details for dacă în mod legal au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina contestatoarei, la analizarea dacă în mod legal au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina contestatoarei, la analizarea preţului de transfer aferent tranzacţiilor dintre societatea contestatoare şi persoanele afiliate organele de inspecţie fiscală folosind altă metodă de comparare decât cea prezentată de societate în dosarul preţurilor de transfer
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au calculat în sarcina societăţii majorări de întârzier dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au calculat în sarcina societăţii majorări de întârziere aferente impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
2
Show details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi a dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu doi contribuabili declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF