MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu personalul străin detaşat pentru efectuarea de prestări de servicii în R deductibilitatea cheltuielilor cu personalul străin detaşat pentru efectuarea de prestări de servicii în România, în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente prestarea efectivă a serviciilor şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care sunt efectuate pe baza de documente deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii in conditiile in care sunt efectuate pe baza de documente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A21
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
2
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si deductibilitatea cheltuielilor cu prestari servicii pentru care nu rezulta necesitatea prestarii acestora si daca au fost efectiv prestate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A22
HG44/04PT48
Dc167/58A1
Dc167/58A3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG402/00
HG859/02
LG82R/91A6
LG414/02A9
LG414/02A10
OG70R/94
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor înscrise în facturi fiscale înregistrate de două ori în evidenţa contabilă deductibilitatea cheltuielilor înscrise în facturi fiscale înregistrate de două ori în evidenţa contabilă precum şi asupra deductibilităţii cheltuielilor înregistrate în jurnale de cumpărări fără documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A145
LG571/03A146
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune si neimput deductibilitatea cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune si neimputabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571R/03
1
Hide details for deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea depune spre exemplificare documente din care rezultă o altă situaţie de fapt decât cea prezentată de organele de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
HG44/04
2
Hide details for deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile deductibilitatea din punct de vedere fiscal la stabilirea impozitului pe profit a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizori în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente faptul că aceste servicii au fost efectiv prestate de către prestatori
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A19
LG571/03A20
LG571/03A21
LG414/02A9
OG70R/94A4
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG402/00
HG859/02
LG82R/91A6
LG414/02A9
LG414/02A10
OG70R/94
1
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente achizitii care nu sunt facute in scopul desfasurarii proprr deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente achizitii care nu sunt facute in scopul desfasurarii proprriei activitati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03
3
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri deductibilitatea fiscala a cheltuielilor ce nu au corespondent in venituri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG17/00A25
OG70R/94A5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A22
LG414/02A7
LG571/03A19
LG571/03A145
LG31R/90
LG19/00A23
LG19/00A24
LG76/02
LG346/02
OU17/00A18
OU17/00A19
OU217/99A4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG598/02A62
LG345/02A24
HG831/97A6
OU17/00A17
OU17/00A25
9
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificativ deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu achizitii de marfuri pentru care nu exista documente justificative
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A24
HG831/97A6
LG414/02A9
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG345/02A22
LG345/02A24
LG345/02A29
LG571/03A145
OG61/02A12
OG61/02A13
OG61/02A14
OG92R/03
OU217/99A4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A24
HG831/97A6
HG831/97A7
HG401/00PT10.6
LG414/02A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareHG401/00PT11.7
LG82/91A6
OG54/97PT21
OU17/00A12
OU217/99PT5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG704/93
HG831/97A6
LG82R/91A6
LG345/02A24
LG345/02A29
LG414/02A9
OU17/00A19
OU17/00A24
OU17/00A25
OU217/99PT5
OG61/02A12
OG61/02A13
OG61/02A14
OG61/02A16
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A19
LG571/03A20
LG571/03A21
LG414/02A9
OG70R/94A4
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03A156
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A155
3
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT50
HG568/00
HG909/97
LG15/94A9
LG414/02A11
LG414/02A12
LG571R/03A145
LG571/03A11
LG571/03A21
LG571/03A145
OU17/00A18
OU17/00A19
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
2
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe de la data anterioara punerii in fun deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe de la data anterioara punerii in functie a acestora
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A107
LG571/03A103
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A19
LG571/03A21
OG92/03
5
Hide details for deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu comisioane, servicii de consultanta, management si alte prestari servicii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG11/96A13
OG70R/94A4
OG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG345/02A22
LG345/02A24
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A155
OU17/00A18
OU17/00A19
OU17/00A20
OU217/99A4
OG92R/03A176
OG92R/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul Garzii FinanciareOG3/92
HG401/00
HG831/97
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A134
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03A156
OG92R/03A119
OG92R/03A120