MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operat daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile impozabile, prin reincadrarea operatiunilor in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03
1
Hide details for daca metoda utilizată de organele de inspectie fiscală pentru compararea preţurilor de piaţă în vederea daca metoda utilizată de organele de inspectie fiscală pentru compararea preţurilor de piaţă în vederea identificării preţului de piaţă aferent tranzacţiilor efectuate de contestatoare este legală, în conditiile în care contestatoarea nu prezintă documente din care sa rezulte o altă situatie faţă de cea constatată de inspecţia fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for daca societatea are drept sa deduca amortizarea aferenta ratelor de leasing financiar daca societatea are drept sa deduca amortizarea aferenta ratelor de leasing financiar
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG15/94A11
LG414/02A11
LG571/03A24
2
Hide details for dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil dacă cheltuielile sunt deductible la calculul profitului impozabil
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
HG44/04
OG92/03
1
Hide details for dacă în mod legal au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina contestatoarei, la analizarea dacă în mod legal au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina contestatoarei, la analizarea preţului de transfer aferent tranzacţiilor dintre societatea contestatoare şi persoanele afiliate organele de inspecţie fiscală folosind altă metodă de comparare decât cea prezentată de societate în dosarul preţurilor de transfer
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au calculat în sarcina societăţii majorări de întârzier dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au calculat în sarcina societăţii majorări de întârziere aferente impozitului pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
2
Hide details for dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi a dacă organele de inspecţie fiscală în mod legal, au stabilit impozit pe profit suplimentar de plată şi accesorii aferente, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii comerciale cu doi contribuabili declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLegea nr.571/2003
cu modificările şi completările ulterioareArt.206^60
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCFA11
1
Hide details for dacă societatea datorează impozitul pe profit suplimentar stabilit de organele de inspecţie fiscală, în c dacă societatea datorează impozitul pe profit suplimentar stabilit de organele de inspecţie fiscală, în condiţiile în care comisionul respectiv reprezintă o cheltuială care trebuie capitalizată în valoarea terenului şi nu înregistrată în contul de cheltuieli deductibile fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu carburanţii achiziţionaţi de la în condiţiile în care la data efectuării achiziţiilor furnizorul era declarat contribuabil inactiv
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLegea nr.571/2003
cu modificările şi completările ulterioareArt.206^60
1
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit cheltuielile cu serviciile executate de terţi, în condiţiile în care aceste cheltuieli nu au la bază documente justificative potrivit legii prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
3
Hide details for dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, cheltuielile a dacă sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi implicit al impozitului pe profit, cheltuielile aferente imobilizărilor corporale în curs de execuţie, în condiţiile în care aceste cheltuieli se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A19
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
1
Hide details for dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitul dacă, în mod legal, organele de inspecţie fiscală au constatat ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil aceste cheltuieli, în condiţiile în care societatea din România a prezentat documente pentru justificarea acestor cheltuieli
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
LG571R/03
1
Hide details for datoreaza impozit pe profit stabilit suplimentar, în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu adu datoreaza impozit pe profit stabilit suplimentar, în condiţiile în care societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestei sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
1
Hide details for deducerea fiscala a cheltuielilor cu primele de asigurare deducerea fiscala a cheltuielilor cu primele de asigurare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
1
Hide details for deductibilitatea cheituielilor cu provizioanele aferente clientilor neincasati pt. Care nu prezinta ' hotarar deductibilitatea cheituielilor cu provizioanele aferente clientilor neincasati pt. Care nu prezinta ' hotarari judecatoresti de deschidere sau de declarare a falimentului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A20
LG571/03A21
LG571/03A24
LG82R/91A6
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu amenzile si penalitatile deductibilitatea cheltuielilor cu amenzile si penalitatile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A19
LG571/03A20
LG571/03A21
LG414/02A9
OG70R/94A4
OG92R/03
2
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
LG571/03A107
LG571/03A103
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A24
1
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu diferenta rezultata din reevaluarea imobilizărilor corporale ce au facut o deductibilitatea cheltuielilor cu diferenta rezultata din reevaluarea imobilizărilor corporale ce au facut obiectul unui contract de vanzare-cumparare şi a cheltuielilor cu diferenţa dintre amortizarea aferentă imobilizărilor reevaluate şi amortizarea la costul istoric al acestor active
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG82R/91A6
LG82R/91A8
3
Hide details for deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare, transport, cazare etc deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare, transport, cazare etc
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A145
LG82/91A6
OG92/03A6
OG92/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A20
LG571/03A21
LG571/03A24
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A21
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145