MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3357
Hide details for BUCURESTIBUCURESTI
610
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Show details for - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
2
Show details for accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societat accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societate
1
Show details for accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efe accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventiei asupra calculului de accesorii
3
Show details for accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
3
Show details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin decizia de solutionare a contestatie
1
Show details for accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen s accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen scadent
1
Show details for accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s- accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s-a efectuat conform legii
3
Show details for accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
51
Show details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
12
Show details for accesorii aferente unor debite platite in termen dar in alte conturi bugetare. accesorii aferente unor debite platite in termen dar in alte conturi bugetare.
9
Show details for accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor
1
Show details for accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare
1
Show details for accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efect accesorii calculate asupra debitelor nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventei
11
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii cuprinse intr-un act administrativ fiscal desfiintat accesorii calculate asupra unor obligatii cuprinse intr-un act administrativ fiscal desfiintat
3
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent
1
Show details for accesorii calculate dupa data intrarii in faliment accesorii calculate dupa data intrarii in faliment
2
Show details for accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta
1
Show details for accesorii calculate intre data nasterii datoriei vamale si data platii obligatiei vamale accesorii calculate intre data nasterii datoriei vamale si data platii obligatiei vamale
2
Show details for accesorii calculate intre data platii obligatiei bugetare si data depunerii declaratiei rectificative la nive accesorii calculate intre data platii obligatiei bugetare si data depunerii declaratiei rectificative la nivelul platii
1
Show details for accesorii calculate la TVA suplimentara de plata stabilita de organele fiscale in conditiile in care societat accesorii calculate la TVA suplimentara de plata stabilita de organele fiscale in conditiile in care societatea inregistra tva de rambursat, suma nesolicitata la rambursare in cuantum mai mare decat suma stabilita suplimentar
1
Show details for accesorii calculate pentru debite neatinse prin compensare accesorii calculate pentru debite neatinse prin compensare
30
Hide details for accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG73/99A64
OG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A183
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A91
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A111
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A111
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A115
OG92/03A116
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A86
OG92/03A88
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
OG92/03A179
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92/03A7
OG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
HG1050/04A107.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
LG571/03A82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A67
LG571/03A83
OG92R/03A82
OG92R/03A85
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A67
LG571/03A83
OG92/03A82
OG92/03A85
OG92/03A86
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A67
LG571/03A83
OG92/03A82
OG92/03A83
OG92/03A86
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A45
OG92/03A86
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
HG1050/04
LG571/03A82
OG92/03A175
OG92/03A174
OG92/03A177
OG92/03A187
CPCA101
CPCA102
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A85
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A45
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
HG1050/04
LG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03
OG92R/03A45
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216