MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3357
Hide details for BUCURESTIBUCURESTI
610
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Show details for  - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
2
Show details for  accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societat accesorii aferente bazei de calcul rezultata in urma operarii notelor de compensare, necontestate de societate
1
Show details for  accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efe accesorii aferente creantelor bugetare nascute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciara, efectele intrarii in vigoare a legii insolventiei asupra calculului de accesorii
3
Show details for  accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care aceste accesorii aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul vamal ulterior, data de la care acestea se calculeaza
3
Show details for  accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce a fost desfiintata prin decizia de solutionare a contestatie
1
Show details for  accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen s accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratii de impozite si taxe si achitate la termen scadent
1
Show details for  accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s- accesorii aferente obligaţiilor fiscale corectate prin declaraţie rectificativă pentru care compensarea s-a efectuat conform legii
3
Show details for  accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
51
Hide details for  accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A22
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A114
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A82
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A111
OG92/03A114
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A175
OG92/03A179
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A22
OG92/03A111
OG92/03A114
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A22
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A110
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A22
OG92/03A24
OG92/03A85
OG92/03A86
OG92/03A110
OG92/03A114
OG92/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT56
LG571/03A7
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A140
LG571/03A153
OG92/03A88
OG92/03A179
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92/03A43
OG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A86
OG92/03A110
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A175
OG92/03A177
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A22
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A183
OG92/03A185
OG92/03A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
OG92/03A116
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A173
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A45
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
HG1050/04
LG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
LG571/03
OG92R/03A45
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A85
OG92R/03A102
OG92R/03A110
OG92R/03A119
OG92R/03A120
LG571/03A19
LG571/03A126
LG571/03A133
LG571/03A134
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A150
LG571/03A153
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT44
HG44/04PT22
HG44/04PT48
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A129
LG571/03A137
LG82/91A6
OG92R/03A206
OG92R/03A216
OG92R/03A105
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03214
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A22
OG92R/03A82
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A52
OG92R/03A111
OG92R/03A114
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A111
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206
OG92R/03A22
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571R/03
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A115
OG92R/03A114
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A111
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A216
OG92R/03A115
LG571/03A82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT6
HG44/04PT3.1
LG571/03A7
LG571/03A125^1
LG571/03A125^1L2lb)
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A140
LG571/03A141
LG571/03A153
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A205
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT3.1
HG44/04PT6
LG571/03A7
LG571/03A125^1
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A140
LG571/03A141
LG571/03A153
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A53
LG571/03A82
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A53
LG571/03A83
OG92R/03A21L1
OG92R/03A45
OG92R/03A111
OG92R/03A114
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120^1
OG92R/03A120
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
OG92R/03A23L1
OG92R/03A24
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120L7
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1
LG571/03A126
LG571/03A140
LG571/03A152^2L11
HG44/04PT23
HG44/04PT61
HG44/04PT62L2la)
OG92R/03A17
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A213L3
OG92R/03217
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1
LG571/03A126
LG571/03A140
HG44/04A61
OG92R/03A17
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A205
OG92R/03A206L2
OG92R/03A213L5
OG92R/03217
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92R/03A86
OG92R/03A111
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A82
OG92R/03A111
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A152^2L11
OG92R/03A109
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A205
OG92R/03A206
OG92R/03A213L4
OG92R/03A213L5
OG92R/03217
OG92R/03A217L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG571/03A11L1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A21
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A145L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A146L2
LG571/03A155L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216