MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for accesorii in conditiile in care nu s-a avut in vedere notele de compensare accesorii in conditiile in care nu s-a avut in vedere notele de compensare
1
Show details for aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza aferente diferentei de datorie vamala stabilita la controlul ulterior, data de la care acestea se calculeaza
28
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative
1
Show details for aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative depuse ulterior scadentei aferente obligatiilor fiscale corectate prin declaratii rectificative depuse ulterior scadentei
21
Hide details for aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe aferente obligatiilor fiscale declarate prin declaratiile de impozite si taxe
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A183
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A84
OG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A115
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG73/99A37
OG92/03A82
OG92/03A85
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04A107.1
OG73/99A37
OG92/03A45
OG92/03A65
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A7
OG92/03A45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04A107.1
LG571/03A82
OG92/03A45
OG92/03A85
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A185
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04A107.1
OG92/03A26
OG92/03A85
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A114
OG92/03A119
OG92/03A120
OMFP2089/06PT2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04A107.1
OG92/03A26
OG92/03A85
OG92/03A110
OG92/03A111
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04A107.1
OG92/03A85
OG92/03A110
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A111
OG92/03A114
OG92/03A115
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A86
OG92/03A116
OG92/03A119
OG92/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04PT107.1
OG92R/03A22
OG92R/03A84
OG92R/03A85L1
OG92R/03A86
OG92R/03A110
OG92R/03A111
OG92R/03A112
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120^1
OG92R/03A216
85
Show details for aferente taxelor, impozitelor si contributiilor aferente taxelor, impozitelor si contributiilor
3
Show details for aferente unor debite achitate in termen aferente unor debite achitate in termen
15
Show details for aferente unor debite declarate de contribuabil aferente unor debite declarate de contribuabil
142
Show details for aferente unor debite neachitate in termen aferente unor debite neachitate in termen
2
Show details for calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de s calcul accesoriilor pentru obligatii datorate de sucursale, in conditiile in care plata a fost efectuata de societatea mama folosind propriul cod de identificare fiscala
6
Show details for calculat eronat calculat eronat
1
Show details for calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care s calculate asupra unor debite a caror executare a fost suspendata irevocabil de instanta in perioada in care suspendarea executarii isi producea efectele
1
Show details for calculate pentru nerestituirea la termen a unui credit extern calculate pentru nerestituirea la termen a unui credit extern
68
Show details for calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale calculul de accesorii aferente unor drepturi vamale
11
Show details for conform principiului "accesorium sequitur principale" conform principiului "accesorium sequitur principale"
2
Show details for corectarea erorilor materiale din decontul de tva corectarea erorilor materiale din decontul de tva
1
Show details for daca accesoriile sunt datorate in conditiile in care documentul prin care s-a individualizat debitul reprezen daca accesoriile sunt datorate in conditiile in care documentul prin care s-a individualizat debitul reprezentand TVA a fost desfiintat
1
Show details for daca datoreaza accesoriile aferente taxei pe valoarea adaugata in conditiile in care acestea sunt aferente de daca datoreaza accesoriile aferente taxei pe valoarea adaugata in conditiile in care acestea sunt aferente debitelor declarate de aceasta prin deconturile de taxa pe valoarea adaugata in conditiile in care contestatoarea a depasit plafonul
2
Show details for daca decizia de impunere a fost corect intocmita in conditiile in care societatea nu a depus declaratii la ni daca decizia de impunere a fost corect intocmita in conditiile in care societatea nu a depus declaratii la nivelul sumei datorate insa a efectuat plati mai mari decat cuantumul declarat
1
Show details for daca platile efectuate in contul impozitului pe profit puteau fi utilizate in stingere de catre organul fisca daca platile efectuate in contul impozitului pe profit puteau fi utilizate in stingere de catre organul fiscal in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la data emiterii deciziei de impunere corectate sau conform normelor in vigoare la data platii efectuate de societate
2
Show details for dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plat dacă datorează accesorii în condiţiile în care plăţile efectuate de acestea au stins obligaţii de plată restante existente în evidenţa pe plătitor
1
Show details for dacă în cazul pierderii înlesnirii la plată constând în scutirea unor obligaţii bugetare accesoriile pentr dacă în cazul pierderii înlesnirii la plată constând în scutirea unor obligaţii bugetare accesoriile pentru debitele restante se datorează de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate sau de la data emiterii ordinului comun
1
Show details for dacă societatea datorează accesorii în condiţiile în care pentru obligaţiile fiscale datorate a încheiat dacă societatea datorează accesorii în condiţiile în care pentru obligaţiile fiscale datorate a încheiat contracte de cesiune privind drepturi de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, contracte care au fost notificate organului fiscal anterior emiterii deciziilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
18
Show details for data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin deci data de la care curg dobanzile si penalitatile aferente diferentelor de impozit pe venit comunicate prin decizia de impunere