MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Hide details for modul de calcul al accesoriilor aferente unei diferente de TVA stabilita suplimentar fata de cea evidentiata modul de calcul al accesoriilor aferente unei diferente de TVA stabilita suplimentar fata de cea evidentiata de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
LG571R/03A145
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A129
LG571/03A156
LG571/03A157
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A186
1
Show details for neacordarea dreptului de deducere a tva, in conditiile in care prin contestatia formulata societatea nu aduce neacordarea dreptului de deducere a tva, in conditiile in care prin contestatia formulata societatea nu aduce argumente de fapt si drept, care sa combata si sa inlature constatarile organelor de inspectie fiscala
1
Show details for obligarea la plata TVA neinregistrata in evidenta contabila dar declarata prin decont si achitat cu OP obligarea la plata TVA neinregistrata in evidenta contabila dar declarata prin decont si achitat cu OP
1
Show details for obligatia beneficiarului de constructii montaj sa aplice masurile de simplificare pentru facturile primite de obligatia beneficiarului de constructii montaj sa aplice masurile de simplificare pentru facturile primite de la furnizor
1
Show details for obligatia colectarii TVA aferenta veniturilor din inchiriere obligatia colectarii TVA aferenta veniturilor din inchiriere
1
Show details for obligatia colectarii TVA aferenta bunurilor lipsa din gestiune sau depreciate calitativ obligatia colectarii TVA aferenta bunurilor lipsa din gestiune sau depreciate calitativ
1
Show details for obligatia colectarii TVA aferenta lucrarilor de constructii-montaj executate pentru persoane juridice neplati obligatia colectarii TVA aferenta lucrarilor de constructii-montaj executate pentru persoane juridice neplatitoare de TVA
3
Show details for obligatia colectarii TVA aferenta punerii la dispozitie cu titlu gratuit a unui imobil din patrimoniul contes obligatia colectarii TVA aferenta punerii la dispozitie cu titlu gratuit a unui imobil din patrimoniul contestatoarei pentru care s-au efectuat lucrari de modernizare precum si a unor bunuri achizitionate pentru care s-a dedus TVA
2
Show details for obligatia colectarii TVA pentru bunuri acordate cu titlu gratuit obligatia colectarii TVA pentru bunuri acordate cu titlu gratuit
2
Show details for obligatia colectarii TVA pentru productia livrata ca urmare a nepunerii in aplicare a contractului de asocier obligatia colectarii TVA pentru productia livrata ca urmare a nepunerii in aplicare a contractului de asociere in participatiune
3
Show details for obligatia colectarii TVA pentru servicii efectuate de prestatori din Romania pentru beneficiari cu sediul in obligatia colectarii TVA pentru servicii efectuate de prestatori din Romania pentru beneficiari cu sediul in strainatate
2
Show details for obligatia colectarii TVA pentru venituri din prestari servicii ce nu au fost facturate beneficiarului obligatia colectarii TVA pentru venituri din prestari servicii ce nu au fost facturate beneficiarului
15
Show details for obligatia persoanelor fizice, care obtin venituri cu caracter de continuitate din tranzactii imobiliare const obligatia persoanelor fizice, care obtin venituri cu caracter de continuitate din tranzactii imobiliare constand in vanzarea de constructii noi si terenuri construibile, de a se inregistra ca platitor de TVA si de a colecta taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor operatiuni, in situatia in care a depasit plafonul de scutire de TVA
4
Show details for obligatia persoanelor fizice, care obtin venituri cu caracter de continuitate din tranzactii imobiliare const obligatia persoanelor fizice, care obtin venituri cu caracter de continuitate din tranzactii imobiliare constand in vanzarea de constructs noi si terenuri construibile, de a se inregistra ca platitor de TVA si de a colecta taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor operatiuni, in situatia in care a depasit plafonul de scutire de TVA
2
Show details for obligatia platii TVA pentru serviciile contractate cu prestatori cu sediul in strainatate in conditiile crite obligatia platii TVA pentru serviciile contractate cu prestatori cu sediul in strainatate in conditiile criteriilor de teritorialitate
1
Show details for obligatia reprezentantului fiscal de a colecta TVA pe operatiuni derulate de societatea straina in baza unui obligatia reprezentantului fiscal de a colecta TVA pe operatiuni derulate de societatea straina in baza unui contract finantat din imprumuturi nerambursabile acordate de organisme internationale anterior datei la care reprezentantul fiscal a fost inregistrat ca platitor de TVA
1
Show details for obligatia virarii la buget a TVA inscrisa in facturi fiscale neinregistrate in evidenta contabila obligatia virarii la buget a TVA inscrisa in facturi fiscale neinregistrate in evidenta contabila
1
Show details for obligativitatea platii tva inscrisa pe facturi emise in perioada cat societatea a fost declarata contribuabil obligativitatea platii tva inscrisa pe facturi emise in perioada cat societatea a fost declarata contribuabil inactiv
3
Show details for preluarea in decontul de TVA a unor sume respinse la rambursare prin Decizii de impunere anterioare controlul preluarea in decontul de TVA a unor sume respinse la rambursare prin Decizii de impunere anterioare controlului
1
Show details for rambursarea TVA pentru persoane impozabile care nu au realizat operatiuni taxabile rambursarea TVA pentru persoane impozabile care nu au realizat operatiuni taxabile
1
Show details for regularizarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturi fiscale pentru care termenul de plata s-a presc regularizarea dreptului de deducere a TVA inscrisa in facturi fiscale pentru care termenul de plata s-a prescris
1
Show details for regularizarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si/sau servicii, efectuate in vederea realizarii unui obiec regularizarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si/sau servicii, efectuate in vederea realizarii unui obiectiv de investii
1
Show details for restituirea TVA pentru constructia de locuinte la persoane fizice restituirea TVA pentru constructia de locuinte la persoane fizice
2
Show details for scutire de tva in cazul livrarilor intracomunitare pentru care se face dovada ca bunurile au fost transportat scutire de tva in cazul livrarilor intracomunitare pentru care se face dovada ca bunurile au fost transportate in alt stat membru
1
Show details for scutire de TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri scutire de TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri
1
Show details for scutirea de taxa pe valoarea adaugata aferenta unor livrari intracomunitare in conditiile in care nu prezinta scutirea de taxa pe valoarea adaugata aferenta unor livrari intracomunitare in conditiile in care nu prezinta un cod valabil de TVA al societatilor beneficiare
1
Show details for scutirea de TVA a livrarilor intracomunitare in conditiile in care societatea nu a prezentat documentul de tr scutirea de TVA a livrarilor intracomunitare in conditiile in care societatea nu a prezentat documentul de transport prin care sa faca dovada expedierii bunurilor de pe teritoriul Romaniei
1
Show details for scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare de bunuri scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare de bunuri
4
Show details for stabilirea bazei de impozitare a TVA - modul de calcul stabilirea bazei de impozitare a TVA - modul de calcul
1
Show details for stabilirea bazei de impozitare a TVA pentru lucrari de constructii stabilirea bazei de impozitare a TVA pentru lucrari de constructii
1
Show details for stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de in stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili impozite si taxe este prescris
3
Show details for stabilirea prin estimare a bazei de impozitare a TVA stabilirea prin estimare a bazei de impozitare a TVA
2
Show details for stabilirea TVA deductibila pe baza pro ratei stabilirea TVA deductibila pe baza pro ratei
4
Show details for stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile stabilita suplimentar ca urmare a majorarii bazei impozabile
1
Show details for taxare inversa taxare inversa
2
Show details for TVA - justificarea dreptului de deducere a TVA pentru importul de bunuri TVA - justificarea dreptului de deducere a TVA pentru importul de bunuri
2
Show details for tva aferenta achizitionarii unor servicii ce nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunii sale taxa tva aferenta achizitionarii unor servicii ce nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunii sale taxabile
1
Show details for TVA aferenta comisionului de intermediere prevazut in acord TVA aferenta comisionului de intermediere prevazut in acord
1
Show details for TVA aferenta distribuirii de bunuri din activele societatii catre asociati TVA aferenta distribuirii de bunuri din activele societatii catre asociati
1
Show details for TVA aferenta dobanzilor facturate catre diversi clienti in baza contractelor de vanzare-cumparare cu plata in TVA aferenta dobanzilor facturate catre diversi clienti in baza contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate sau promisiuni de vanzare-cumparare
1
Show details for TVA aplicata avansurilor pana la data introducerii masurilor de simplificare TVA aplicata avansurilor pana la data introducerii masurilor de simplificare
1
Show details for TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile la calculul profitului impozabil TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile la calculul profitului impozabil
2
Show details for TVA stabilita suplimentar ca urmare a inregistrarii eronate in decontul de TVA a unor sume la regularizari TV TVA stabilita suplimentar ca urmare a inregistrarii eronate in decontul de TVA a unor sume la regularizari TVA deductibil