MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
5
Hide details for Redeventa miniera Redeventa miniera
1
Hide details for dacă societatea avea obligaţia achitării taxei pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale dacă societatea avea obligaţia achitării taxei pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/03A44
LG85/03A47
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A121
OG92R/03A209
OG92R/03A216
3
Hide details for modificarea cotei de calcul a redeventei, efecte asupra contractelor incheiate inaintea intrarii in vigoare a modificarea cotei de calcul a redeventei, efecte asupra contractelor incheiate inaintea intrarii in vigoare a actului normativ de modificare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/03A44
OG92R/03A109
OG92R/03A110
OG92R/03A205
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/03
LG85/03A45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/03A44L1
LG85/03A45
OG92R/03A209
OG92R/03A120
OG92R/03A119
OG92R/03A213L3
OG92R/03A216
OMFP1939/04
1
Hide details for modul de calcul al redeventei aferenta lucrarilor efectuate in baza unui contract de concesiune modul de calcul al redeventei aferenta lucrarilor efectuate in baza unui contract de concesiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/03A44
OG92R/03
OG92R/03A209
1
Hide details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
1
Hide details for admitere temporara admitere temporara
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VOG51R/97A27
LG86/06A284
LG141/97A95
LG141/97A120
HG707/06A660
HG1114/01A155
90
Hide details for TVA TVA
3
Hide details for accesorii calculate pentru TVA colectata, stabilita suplimentar prin raport de inspectie fiscala, in conditii accesorii calculate pentru TVA colectata, stabilita suplimentar prin raport de inspectie fiscala, in conditiile in care societatea inregistreaza TVA de recuperat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A102
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A120
OG92/03
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A121
1
Hide details for aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in conditiile in care societatea realizeaza atat operatiuni cu dr aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in conditiile in care societatea realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere cat si operatiuni scutite (pro - rata)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A141
LG571/03A134
2
Hide details for aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOU17/00A19
OU17/00A25
HG831/97A6
HG831/97A7
OG70R/94A4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A216L4
LG571R/03A19
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
OG92/03A65
2
Hide details for aferenta serviciilor de inchiriere aferenta serviciilor de inchiriere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A141
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
3
Hide details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A160
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
OG92R/03A206
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A160
OG92R/03A215L1L2
1
Hide details for calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregi calculul accesoriilor aferente TVA inregistrata intre data depasirii planfonului de impozitare si data inregistrarii ca platitor de TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A156
LG571/03A145
HG44/04PT56
1
Hide details for ccolectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune ccolectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT6
LG571/03A128
1
Hide details for colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea n colectarea diferentei TVA aferenta descarcarii de gestiune a marfurilor degradate si casate pentru valoarea neimputabila si nerecuperata de la furnizorii externi
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A128
HG44/04PT6
1
Hide details for colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
LG571/03A134
1
Hide details for cuantificarea si acordarea scutirii de TVA pentru servicii de transport international de persoane si pentru s cuantificarea si acordarea scutirii de TVA pentru servicii de transport international de persoane si pentru servicii direct legate de aceste transporturi, in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate in nume propriu dar cu mijloace de transport, apartinand altor operatori economici
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A143
LG571/03A144
1
Hide details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L11
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
LG571/03A149L1ld)
LG571/03A149L4la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A209
OG92R/03A129L11
OG92R/03A172
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94L1
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat daca in mod legal organele de inspectie fiscala nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata serviciilor efectuate si facturate de diversi furnizori in conditiile in care societatea contestatoare sustine ca aceste servicii sunt aferente operatiunlor sale taxabile prezentand documente in sustinerea cauzei, iar din raportul de inspectie fiscala nu rezulta daca acestea au fost avute in vedere de organele de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
OG92R/03A213L4
1
Hide details for daca operatiunile efectuate de societate reprezentand livrari intracomunitare sunt scutite de tva in conditii daca operatiunile efectuate de societate reprezentand livrari intracomunitare sunt scutite de tva in conditiile in care pe facturi nu a fost inscris codul de inregistrare in scopuri de tva al cumparatorului
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A143L2la)
LG571/03A155L5