MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
188
Hide details for Procedura Procedura
1
Show details for  actul atacat modificat de organul emitent inaintea emiterii deciziei de solutionare actul atacat modificat de organul emitent inaintea emiterii deciziei de solutionare
1
Show details for  amenzi, competenta de solutionare amenzi, competenta de solutionare
2
Show details for  aplicarea eronata a actelor normative in vigoare aplicarea eronata a actelor normative in vigoare
2
Show details for  autoritate de lucru judecat autoritate de lucru judecat
1
Show details for  cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlu cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlului fiscal
3
Show details for  competenta de emitere a deciziei de impunere insituatiile in care inspectia fiscala a fost realizata de organ competenta de emitere a deciziei de impunere insituatiile in care inspectia fiscala a fost realizata de organe apartinand altor directii teritoriale decat cea in care isi are domiciliul fiscal contribuabilul
1
Show details for  competenta in stabilirea obligatiilor fiscale competenta in stabilirea obligatiilor fiscale
1
Show details for  consecintele invocarii gresite a temeiului de drept pe baza caruia s-au stabilit diferente de impozite si tax consecintele invocarii gresite a temeiului de drept pe baza caruia s-au stabilit diferente de impozite si taxe
18
Hide details for  constatarea nulitatii actului administrativ contestat constatarea nulitatii actului administrativ contestat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A42
OG92/03A45
OG92/03A84
OG92/03A110
OG92/03A196
OMFP1109/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04A1
LG190/04A2
LG190/04A3
OG92/03A42
OG92/03A102
OG94/04PT5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04A1
LG190/04A3
OG92/03A41
OG92/03A42
OG92/03A45
OG92/03A84
OG92/03A114
OG94/04A1
OG94/04A5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04A1
LG190/04A3
OG92/03A41
OG92/03A42
OG92/03A45
OG92/03A84
OG92/03A114
OG94/04A1
OG94/04A5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04A3
OG92/03A42
OG92/03A45
OG92/03A84
OG94/04PT5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG190/04A1
LG190/04A3
OG92/03A42
OG92/03A45
OG92/03A114
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A129
LG571/03A137
LG571/03A155
LG871/94A14
OG71/92A39
OG71/92A40
OG92/03A82
OG92/03A84
OG92/03A85
OG92/03A174
OG92/03A178
OMFP338/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
OG92/03A83
OG92/03A84
OG92/03A86
OG92/03A107
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
OG92/03A83
OG92/03A85
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
OG92/03A83
OG92/03A85
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
OG92/03A83
OG92/03A84
OG92/03A86
OG92/03A107
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A186
OMFP1378/05
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFDc8/03
LG345/02A29
LG345/02A33
LG571/03A21
OG36/03
OG70/94A4
OU17/00A2
OU17/00A25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
OG92/03A43
OG92/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A186
OMF1109/04
OMFP338/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A145
OG92/03A43
OG92/03A183
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A42
OG92/03A45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
OG92/03
2
Show details for  contestatia indreptata impotriva raportului de inspectie fiscala contestatia indreptata impotriva raportului de inspectie fiscala
25
Show details for  contestatie depusa in afara termenului legal contestatie depusa in afara termenului legal
1
Show details for  contestatie fara obiect contestatie fara obiect
9
Show details for  contestatie formulata de o persoana fara calitate procesuala contestatie formulata de o persoana fara calitate procesuala
1
Show details for  contestatie indreptata impotriva unei Note de compensare contestatie indreptata impotriva unei Note de compensare
4
Show details for  contestatie nemotivata contestatie nemotivata
2
Show details for  contestatie nestampilata contestatie nestampilata
10
Show details for  contestatie prematur formulata contestatie prematur formulata
1
Show details for  contestatii a caror motivare nu este dovedita cu acte justificative care sa ateste starea de fapt, sustinuta contestatii a caror motivare nu este dovedita cu acte justificative care sa ateste starea de fapt, sustinuta sau afirmata de petenti
20
Show details for  contestatii care, din punct de vedere legal, nu pot forma obiectul caii de atac administrative contestatii care, din punct de vedere legal, nu pot forma obiectul caii de atac administrative
1
Show details for  doua decizii de impunere emise in baza aceluiasi raport de inspectie fiscala doua decizii de impunere emise in baza aceluiasi raport de inspectie fiscala
1
Show details for  efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura cu cauza solutionata de instanta
4
Show details for  emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
1
Show details for  existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara existenta a doua titluri de creanta pentru aceeasi obligatie bugetara
1
Show details for  instituire de masuri asiguratorii instituire de masuri asiguratorii
1
Show details for  lipsa temeiului legal din actul constatator lipsa temeiului legal din actul constatator
1
Show details for  masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii