MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for verificarea documentelor justificative in vederea rambursarii TVA verificarea documentelor justificative in vederea rambursarii TVA
378
Show details for COVASNACOVASNA
1
Show details for CTCT
1
Show details for DBDB
2246
Hide details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
284
Show details for Accesorii Accesorii
3
Show details for Accize Accize
51
Show details for Alte Categorii Alte Categorii
280
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
5
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
17
Show details for Impozit pe dividende Impozit pe dividende
311
Hide details for Impozit pe profit Impozit pe profit
8
Show details for accesorii aferente impozitului pe profit accesorii aferente impozitului pe profit
1
Show details for accesorii aferente impozitului pe profit datorate in conditiile in care suma, reprezentand executarea unei se accesorii aferente impozitului pe profit datorate in conditiile in care suma, reprezentand executarea unei sentinte civile emisa de Tribunal a fost inregistrata la venituri si s-a calculat impozit pe profit, a fost incasata
1
Show details for accesorii aferente impozitului pe profit rezultat din estimarea veniturilor din chirii, in baza relatiei de a accesorii aferente impozitului pe profit rezultat din estimarea veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere
1
Show details for ajustarea veniturilor obtinute de societate pentru livrari facturate sub pretul pietei, relatii de afiliere ajustarea veniturilor obtinute de societate pentru livrari facturate sub pretul pietei, relatii de afiliere
1
Show details for ajustarea veniturilor obtinute de societate pentru livrarile de deseuri facturate sub pretul de inregistrare ajustarea veniturilor obtinute de societate pentru livrarile de deseuri facturate sub pretul de inregistrare in gestiune si sub pretul de piata practicat de alte societati independente in conditiile in care exista relatii de afiliere intre societati
2
Show details for ajustarea veniturilor şi cheltuielilor ca urmare a analizării tranzacţiilor dintre persoane afiliate ajustarea veniturilor şi cheltuielilor ca urmare a analizării tranzacţiilor dintre persoane afiliate
1
Show details for asupra deductibilităţii la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu deplasări şi cazare, în condi asupra deductibilităţii la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu deplasări şi cazare, în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că aceste cheltuieli au fost necesare şi efectuate în scopul realizării de venituri impozabile
1
Show details for cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care cheltuieli cu cazarea din factura emisă pe numele persoanei fizice pentru care nu a prezentat documente care să justifice calitatea de salariat/persoană asimilată acestora
10
Show details for cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit cheltuieli inregistrate in baza unor documente ce nu indeplinesc calitatea de document justificativ potrivit Legii contabilitatii
3
Show details for cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contesta cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspecţie fiscală în condiţiile societatea prin contestaţie, nu aduce niciun argument în susţinerea acestor sume
1
Show details for Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil Cheltuieli și TVA aferente achizitii combustibil
1
Show details for cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justi cheltuielile cu deplasările în străinătate a persoanei angajate pentru care s-au prezentat documente justificative care să justifice deplasarea în interesul realizării sarcinilor de serviciu
1
Show details for cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, î cheltuielile reprezentând “cheltuieli cu diferenţa de preţ marfă declasată”pot fi deductibile fiscal, în condiţiile în care nu se prezintă documentul justificativ în baza căruia au fost înregistrate
1
Show details for cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut cheltuielilor cu dobânzile aferente unui împrumut
1
Show details for cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli în condiţiile în care documentele prezentate la contesta cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli în condiţiile în care documentele prezentate la contestație nu sunt de natură să justifice returnarea mărfurilor aflate la terți și nici faptul că acestea se află în custodia terților
1
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu cu privire la deductibilitatea cheltuielilor aferente serviciilor de întreţinere şi service, precum şi cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă în condiţiile în care societatea nu justifica cu documente necesitatea şi prestarea efectivă a serviciilor în scopul obţinerii de venituri impozabile, respectiv în scopul realizării operaţiunilor sale taxabile
7
Show details for cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din c cu privire la deductibilitatea cheltuielilor în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente din care să rezulte că achiziţiile au fost efectuate în scopul realizării activităţii economice
1
Show details for daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura c daca cheltuielile cu achizitie bunuri sunt deductibile in conditiile in care organele nu au analizat natura cheltuielilor in functie de activitatea desfasurata de societate
1
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente real daca cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in conditiile in care sunt aferente realizari de venituri
4
Show details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestat daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care serviciile prestate nu sunt în scopul obţinerii de venituri impozabile
15
Hide details for daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face daca cheltuielile sunt deductibile la calculul profitului impozabil, in conditiile in care societatea nu face dovada ca aceste cheltuieli au condus la realizarea de venituri impozabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1
LG571/03A146L1le)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21
LG571/03A21L2le)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4ll)
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A21L3ld)
LG571/03A21L3la)
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147L4
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A91
OG92R/03A92
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7L1
LG571/03A17
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A67L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG82R/91A6
LG207/15A6
LG207/15A119
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4
LG571/03A128L1
LG571/03A155L19lf
HG44/04PT48
LG207/15A7
LG207/15A72L2
LG207/15A113
LG207/15A129
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG227/15A299L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A125^1L1
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A1PT37
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG207/15A280L1
LG241/05A9
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148lc)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A58L1
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG82R/91A26
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L1
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A46
LG571/03A55
LG571/03A296L18
LG571/03A296L19
LG571/03A19
LG227/15A137L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A297
LG227/15A302L1la)
LG571/03A16
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A126
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156
LG571/03A156^2
LG571/03A158L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A95
LG207/15A130
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A302L1la)
LG227/15A305L5la)
LG227/15A307L1
LG227/15A323L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2lh)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A34L1
LG571/03A35L1
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4la)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A137L1la)
LG571/03A137L1lc)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L1lb)
LG571/03A150L1
LG571/03A157L1
LG571/03A157L2
OG92R/03A86L4
OG92R/03A111L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A110
LG207/15A111
LG207/15A113
LG207/15A129
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A16
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A111
LG207/15A126L2
LG207/15A130L4
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG571/03A7pct21
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A11L1^4
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A23L5
LG571/03A24
LG571/03A35L1
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4la)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A137L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A153L9
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92R/03A22
OG92R/03A23
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A93