MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
2
Show details for Colectarea creantelor bugetare Colectarea creantelor bugetare
5
Show details for Contributii sociale Contributii sociale
70
Show details for Datorie vamala Datorie vamala
42
Show details for Impozit pe profit Impozit pe profit
104
Show details for Impozit pe venit Impozit pe venit
1
Show details for Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri) Impozit pe venitul nerezidentilor (conventii de evitare a dublei impuneri)
188
Show details for Procedura Procedura
5
Show details for Regimuri vamale suspensive Regimuri vamale suspensive
157
Show details for TVA TVA
378
Show details for COVASNACOVASNA
1
Show details for CTCT
1
Show details for DBDB
2246
Hide details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
284
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Show details for  - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
3
Show details for  accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei jud accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei judecati
2
Show details for  accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o o accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o obligatie de plata
1
Show details for  accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
4
Show details for  accesorii aferente TVA accesorii aferente TVA
1
Show details for  accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este erona accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este eronata
5
Show details for  accesorii aferente unor debite achitate in termen accesorii aferente unor debite achitate in termen
1
Show details for  accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
28
Hide details for  accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A21L4
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23L1
OG92R/03A24
OG92R/03A116
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A122L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A21
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A24
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A111
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L5
OG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L5
OG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A119
OG92R/03A214
OG92R/03A216
OG92R/03A82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A130
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
OG92R/03A107L4
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4le)
LG571/03A24L2
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT11.1lb
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A34L1
LG571/03A35L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A157L1
LG227/15A146L1la)
LG227/15A323L2
LG207/15A21L1
LG207/15A21L2
LG207/15A152
LG207/15A173L1
LG207/15A95
LG207/15A174
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG207/15A278
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A84
OG92R/03A86L4
OG92R/03A81L1
OG92R/03A110L3
OG92R/03A111L1
OG92R/03A119L1
OG92R/03A119L2
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276
LG207/15A280
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A110
LG207/15A73L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A78L2
LG571/03A79
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
OG92R/03A23
OG92R/03A91
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A111
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A1
OG92R/03A2L3
OG92R/03A86
OG92R/03A88lc)
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1
LG207/15A95L1
LG207/15A95L2
LG207/15A98
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
OG13/01A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A67L1
LG571/03A88
LG571/03A86
LG571/03A120L5
LG571/03A120L7
LG571/03A143L1la)
LG571/03A143L3
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A159L1
LG571/03A160L2la)
LG571/03A160L4
LG227/15A173L1
LG227/15A174
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L2
LG207/15A270
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A111
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A279L1
OPANAF3741/15PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A140L1
LG571/03A137L1
LG571/03A137L2la)
OG92R/03A6
OG92R/03A67
OG92R/03A94
OG92R/03A216L1
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L4ll)
LG571/03A128
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A148
LG82R/91A6
LG207/15A106
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A72L1
LG207/15A173
LG207/15A174
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A119
OG92/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/14A80L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A146L1la)
LG227/15A323L2
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)