MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for CTCT
1
Show details for DBDB
2246
Hide details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
284
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Show details for - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
3
Show details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei jud accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei judecati
2
Show details for accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o o accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o obligatie de plata
1
Show details for accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
4
Show details for accesorii aferente TVA accesorii aferente TVA
1
Show details for accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este erona accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este eronata
5
Show details for accesorii aferente unor debite achitate in termen accesorii aferente unor debite achitate in termen
1
Show details for accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
28
Show details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
2
Show details for accesorii aferente unor debite pentru care s-a solicitat compensarea accesorii aferente unor debite pentru care s-a solicitat compensarea
2
Show details for accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor accesorii calculate aferente unor obligatii fiscale care nu au fost stinse corect prin fisa de platitor
3
Show details for accesorii calculate asupra unor debire a caror executare a fost suspendata de instanta accesorii calculate asupra unor debire a caror executare a fost suspendata de instanta
1
Show details for accesorii calculate asupra unor debite a căror executare a fost suspendată de instanţă urmată de resping accesorii calculate asupra unor debite a căror executare a fost suspendată de instanţă urmată de respingerea acţiunii formulată de contribuabil pe fond
3
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii cuprinse intr-un act administrativ fiscal desfiintat accesorii calculate asupra unor obligatii cuprinse intr-un act administrativ fiscal desfiintat
1
Show details for accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent accesorii calculate asupra unor obligatii fiscale care au fost achitate integral la termenul scadent
1
Show details for accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen accesorii calculate eronat pentru debite achitate in termen
1
Show details for accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta accesorii calculate in conditiile desfiintarii titlului de creanta
1
Show details for accesorii calculate la debite suspendate accesorii calculate la debite suspendate
8
Show details for accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate accesorii calculate pentru debite principale stabilite prin decizii de impunere necomunicate
17
Show details for accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesori accesorii CAS,CASS, fond somaj - anularea deciziei de impunere in vederea emiterii deciziei privind accesorii de plata
1
Show details for accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in f accesorii datorate de la data exercitarii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in facturi de achizitii de bunuri si prestari de servicii pana la data stornarii acestora in conditiile in care taxa pe valoarea adaugata dedusa nu a fost destinata realizarii de operatiuni taxabile
18
Hide details for accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta accesorii datorate pentru debite neachitate la scadenta
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG571/03A82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A88
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A85
OG92R/03A214L1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A53
LG571/03A82
OG92R/03A44
OG92R/03A115
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03A145
LG571/03A11
LG571/03A145
LG571/03A153
LG571/03A155
LG571/03A156
OG92R/03
Alte organeOG92/03A41
OG92/03A44
OG92/03A45
OG92/03A43
OG92/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG82R/91A26
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A115
OG92R/03A206
OG92R/03A172
OG92R/03A173
OG92R/03A205
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A276
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A154
LG207/15A165
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A175
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A279L1
LG554/04A14
LG554/04A14L1L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A279L1
LG554/04A14
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A50
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A22
LG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A98
LG207/15A75
LG207/15A152
LG207/15A154
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A165
LG207/15A280
OPANAF3741/15PT12.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG448/06
LG448/06A78L2
LG448/06A78L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG554/04A14
LG134/10A249
LG134/10A250
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1la
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A131L1
OG92R/03A133
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A235
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A278
LG207/15A347
LG554/04A14
LG287/09fara articol
DECRET167/58A17
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG554/04A14
LG134/10A249
LG134/10A250
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A97
LG53/03
LG227/15A11L1
LG227/15A76L2lo)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A137L1la)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A157L1le)
LG227/15A168L4
LG227/15A194
LG227/15A195L1ld)
7
Show details for accesorii pentru debite neachitate la termen accesorii pentru debite neachitate la termen