MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for CTCT
1
Hide details for Datorie vamala Datorie vamala
1
Hide details for dacă produsul importat se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de con dacă produsul importat se incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul tarifar declarat de contestatoare sau la cel constatat de organele vamale
Organe de inspectie fiscala din cadrul A.N.VREG UE 861/10Anexa 1 Partea 1 Sectiunea 1 litera a)
1
Hide details for DBDB
1
Hide details for TVA TVA
1
Hide details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A152^2L2
2246
Hide details for DGRFP BrasovDGRFP Brasov
284
Hide details for Accesorii Accesorii
1
Hide details for - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere - aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata constatate ca declarate si achitate cu intarziere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOPANAF450/13A11.6
OG92R/03
3
Hide details for accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei jud accesorii aferente impozitului pe profit si TVA stabilite prin decizie de impunere ce face obiectul altei judecati
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03
OG92R/03A6
OG92R/03A214
OPANAF3389/11
OU101/07A1L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
LG207/15A277L3
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
2
Hide details for accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o o accesorii aferente obligatiilor fiscale pentru care baza de calcul o reprezinta o suma de restituit si nu o obligatie de plata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A299L1
LG227/15A270L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A7
1
Hide details for accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor accesorii aferente ratelor de esalonare neachitate in conditiile pierderii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A1PT37
LG207/15A279L1
4
Hide details for accesorii aferente TVA accesorii aferente TVA
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
LG207/15A277L3
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A278
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A277L1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A50
LG207/15A173
LG207/15A174
1
Hide details for accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este erona accesorii aferente tva in conditiile in care stingerea obligatiilor datorate din platile efectuate este eronata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
HG44/04
LG571/03A11
LG571/03A14
OG92/03A41
OG92/03A43
5
Hide details for accesorii aferente unor debite achitate in termen accesorii aferente unor debite achitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A278
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92/03A105
LG571/03A11L1^2
LG571/03A11L1^4
LG571/03A21
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A19
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A155
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A181L1PT2
LG134/10A185L1
LG134/10A249
LG134/10A250
LG207/15A75
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A276L1
LG207/15A280L1
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT12.1
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT11.1lb
1
Hide details for accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calc accesorii aferente unor debite datorate in conditile in care societatea contesta data de la care au fost calculate aceste accesorii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
HG44/04
LG571/03A11
LG571/03A14
OG92/03A41
OG92/03A43
28
Hide details for accesorii aferente unor debite neachitate in termen accesorii aferente unor debite neachitate in termen
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG571/03A21L4
LG571/03A11
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23L1
OG92R/03A24
OG92R/03A116
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A122L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A21
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A24
OG92R/03A45
OG92R/03A85
OG92R/03A86
OG92R/03A111
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L5
OG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A116L5
OG92R/03A119L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A119
OG92R/03A214
OG92R/03A216
OG92R/03A82
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119
OG92R/03A120