MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
6
Show details for contestatie indreptata impotriva altor acte administrative fiscale - competenta de solutionare contestatie indreptata impotriva altor acte administrative fiscale - competenta de solutionare
2
Show details for contestatie indreptata impotriva deciziei de nemodificare a bazei de impunere contestatie indreptata impotriva deciziei de nemodificare a bazei de impunere
9
Hide details for contestatie indreptata impotriva dispozitiei de masuri contestatie indreptata impotriva dispozitiei de masuri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214
LG571/03A21
LG571/03A19
LG571/03A11
LG571/03A7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OPANAF575/06A3
OPANAF575/06A4L1
LG571/03A11L1^2
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lr)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145
OG92R/03A206L1lc)ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A214L1la)
OG92R/03A214L3
OG92R/03A209
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG82/91A6
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A17
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A155
LG571/03A145^1
OG92R/03A216
OG92R/03A206
OG92R/03A207L1
OG92R/03A213L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A113
LG207/15A98
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A280L1
LG207/15A272L1
LG207/15A272L6
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG227/15A297
LG227/15A305L5la)
LG227/15A282L1
LG227/15A281L1
LG227/15A307L1
LG571/03A125^1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L2lc)
LG571/03A149L1la)
LG571/03A149L1ld)
LG571/03A149L2la)
LG571/03A149L4la)PT1
LG571/03A149L5la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A98
LG207/15A111
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A272L6
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A302L1la)
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L2Ln)
LG571/03A21L4lb)
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lp)
LG571/03A22L5
LG571/03A22L5^1
LG571/03A138la)
LG571/03A141L2
LG571/03A141L3
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
OG92R/03A22
OG92R/03A23
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A97
LG207/15A98
LG207/15A131
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A276L1
LG207/15A273
LG207/15A279L1
LG227/15A271L3
LG227/15A286
LG227/15A297L4
LG227/15A305L5la)
3
Show details for contestatie indreptata impotriva unei Decizii de nemodificare a bazei de impunere contestatie indreptata impotriva unei Decizii de nemodificare a bazei de impunere
1
Show details for contestatie indreptata impotriva unui act emis in procedura de executare silita contestatie indreptata impotriva unui act emis in procedura de executare silita
105
Show details for contestatie nemotivata contestatie nemotivata
3
Show details for contestatie nestampilata contestatie nestampilata
1
Show details for daca se poate pronunta pe fond asupra acestor capete de cerere in conditiile in care contestatia nu este moti daca se poate pronunta pe fond asupra acestor capete de cerere in conditiile in care contestatia nu este motivata
3
Show details for dacă are competenţa materială de a soluţiona în condiţiile în care Dispoziţia de măsuri se referă la dacă are competenţa materială de a soluţiona în condiţiile în care Dispoziţia de măsuri se referă la stabilirea de măsuri în sarcina contribuabilului şi nu cuprinde impozite, taxe, contribuţii sau accesorii ale acestora stabilite în sarcina contribuabilului
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au efectuat inspecţie fiscală generală. fără transmit dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au efectuat inspecţie fiscală generală. fără transmiterea avizului de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă organul de solutionare se poate pronunţa asupra acestei sume în condiţiile în care societatea nu aduc dacă organul de solutionare se poate pronunţa asupra acestei sume în condiţiile în care societatea nu aduce niciun fel de motivaţii în susţinerea contestaţiei
3
Show details for dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fisca dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au formulat Plângerea penală înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul .X. şi au sesizat Inspectoratul de Poliţie Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu privire la aspectele constatate prin procese verbale, constatări ce se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere
1
Show details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţi dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au respectat prevederile legale referitoare la reverificarea perioadei în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi TVA, respectiv nu au îndeplinit obligaţia prevăzută de lege privind comunicarea către contribuabil a deciziei de reverificare
1
Show details for dacă .X. datorează tva şi impozit pe profit, în condiţiile în care contestatara nu aduce niciun fel de ar dacă .X. datorează tva şi impozit pe profit, în condiţiile în care contestatara nu aduce niciun fel de argumente menite să combată constatările organului de control
1
Show details for debite pentru care instanta penala investita cu solutionarea laturii civile s-a pronuntat in sensul datorarii debite pentru care instanta penala investita cu solutionarea laturii civile s-a pronuntat in sensul datorarii lor
1
Show details for debite pentru care instanta penala s-a pronuntat pe latura civila, prin decizie penala definitiva, in sensul debite pentru care instanta penala s-a pronuntat pe latura civila, prin decizie penala definitiva, in sensul recuperarii in cursul urmarii penale a prejudiciului
1
Show details for declinare de competenta declinare de competenta
22
Show details for desfiintarea deciziei de impunere desfiintarea deciziei de impunere
2
Show details for desfiintarea deciziei de impunere - neindeplinirea procedurii pentru inspectia fiscala desfiintarea deciziei de impunere - neindeplinirea procedurii pentru inspectia fiscala
38
Show details for desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt desfiintarea deciziei de impunere intrucat din actul administrativ nu rezulta situatia de fapt
1
Show details for dreptul de a fi ascultat dreptul de a fi ascultat
3
Show details for efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura efectele unei hotarari definitive si irevocabile asupra unor obligatii de plata care sunt in stransa legatura cu cauza solutionata de instanta
1
Show details for emiterea eronata a titlului de creanta emiterea eronata a titlului de creanta
1
Show details for eroare de inscriere a sumei in actul administrativ eroare de inscriere a sumei in actul administrativ
6
Show details for fara materii fara materii
1
Show details for incalcarea dreptului la apărare incalcarea dreptului la apărare
1
Show details for încălcarea dreptului de a fi ascultat - art.107 şi art.9 alin.1 din Codul de procedură fiscală încălcarea dreptului de a fi ascultat - art.107 şi art.9 alin.1 din Codul de procedură fiscală
1
Show details for intreruperea termenului de prescriptie intreruperea termenului de prescriptie
1
Show details for lipsa temeiului legal din actul constatator lipsa temeiului legal din actul constatator
1
Show details for masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii masuri stabilite de organele de control ce nu au la baza constatari proprii
1
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
1
Show details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizi neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizitionate in functie de gradul de utilizare a acestora la realizarea de operatiuni care dau drept de deducere
1
Show details for necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume
3
Show details for Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri
1
Show details for nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat
4
Show details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii