MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a documentelor prezentate de societate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147^2
1
Hide details for neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizi neanalizarea de catre organele de inspectie fiscala a dreptului de deducere a TVA aferenta serviciilor achizitionate in functie de gradul de utilizare a acestora la realizarea de operatiuni care dau drept de deducere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A153
LG571/03A156
OG92/03A65
OG92/03A185
1
Hide details for necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume necompetenta cu privire la cererea de compensare a unor sume
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257
LG207/15A272L1
LG571/03A2
LG571/03A52L1lb)
LG571/03A296L18
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
3
Hide details for Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri Necompetenta privind solutionarea dispozitiei de masuri
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A73L1
LG207/15A98
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A272L1
LG207/15A272L6
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG227/15A272
LG227/15A304L1
LG227/15A304L2
LG571/03A16
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A130
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L4
LG571/03A134^2
LG571/03A137L1lc)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A148
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A73L2
LG207/15A131
LG207/15A131L2
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A272L6
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A276L1
LG207/15A280L1
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT5.5
OMFP1040/04
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A15L3
LG571/03A19L1
LG227/15A272
HG1/16PT3
HG44/04PT8
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT5.5
OPANAF3741/15PT11.1la
1
Hide details for nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat nedepunerea contestatiei la organul emitent al actului atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A269L1le)
LG207/15A276L6
LG207/15A280L1
OPANAF3741/15PT2.3
4
Hide details for nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contest nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A45
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A214
OG92R/03A216L3
Alte organeOG92R/03A68
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A214
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145
LG571/03A146
LG207/15A277
LG207/15A49
LG207/15A46
LG207/15A6
LG207/15A7
OG92R/03A91
OG92R/03A92
1
Hide details for neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept neprezentarea de catre organele de inspectie fiscala a starii de fapt si de drept
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A270L1
LG227/15A281L1
LG227/15A282L1
LG227/15A291L1
LG227/15A297
LG227/15A11L1
LG207/15A46
LG207/15A73L1
LG207/15A97
1
Hide details for nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice nepunerea in aplicare a deciziei Ministerului Finantelor Publice
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A1
OG92R/03A2L3
OG92R/03A6
OG92R/03A7
OG92R/03A12
OG92R/03A213L3
OG92R/03A216L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
3
Hide details for neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003 neregularităţi ale actelor administrativ fiscale atacate - art.109 alin.(1)-(3) din OG nr.92/2003
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A53
LG207/15A130
LG207/15A272
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A14
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A49
LG207/15A277L3
LG207/15A279L5
LG227/15A11L1
LG227/15A291L1
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A143
1
Hide details for neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 neregularităţi privind avizele de inspecţie fiscală - art. 98 alin.(1) şi alin. (2) coroborat cu art.91 alin.(1) şi alin.(2) din OG nr.92/2003
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A95
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A14
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A49
LG207/15A277L3
LG207/15A279L5
LG227/15A11L1
LG227/15A291L1
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A143
1
Hide details for nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de apreciere si a bunei credinte
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A173L1
LG207/15A174L5
LG207/15A174L1
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG227/15A297L4
LG227/15A297
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A156L4
HG44/04PT44
HG44/04PT79L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A120^1L1
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT11.1lb
1
Hide details for nesustinuta cu documente nesustinuta cu documente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
LG571R/03
OU92/03
7
Hide details for nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2
LG571/03A71ld)
LG571/03A74L4
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22L4
LG571/03A296^25
LG95/06A211
LG95/06A257L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A113
LG207/15A46
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A2
LG207/15A113
LG207/15A110
LG85/14A80L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A145
LG571/03A146
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A58L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
LG241/05A9
LG134/10A249
LG134/10A250
LG571/03A26L1
HG44/04PT73
HG44/04PT74
LG227/15A304L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A124L2
LG207/15A130
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A276
LG207/15A6
LG207/15A55
LG207/15A269
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A174
LG227/15A270L1
LG227/15A282L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
LG227/15A323L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A113
LG207/15A49
LG207/15A124L2
LG207/15A130
LG207/15A124L2
LG207/15A131
LG227/15A270L1
LG227/15A297
4
Hide details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A130
LG207/15A269
LG207/15A277
LG207/15A272
OG92R/03A1
OG92R/03A2L3
OG92R/03A46
OG92R/03A6
OG92R/03A7
OG92R/03A12.1lb)
OG92R/03A43
OG92R/03A41
OG92R/03A85
OG92R/03A94
OG92R/03A95
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A11
LG571/03A55
LG571/03A125^1
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A145^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145
LG571/03A146
LG207/15A277
LG207/15A49
LG207/15A46
LG207/15A6
LG207/15A7
OG92R/03A91
OG92R/03A92
4
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia