MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Show details for nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de nerespectarea de catre organele de verificare fiscala a principiilor referitoare la exercitarea dreptului de apreciere si a bunei credinte
1
Show details for nesustinuta cu documente nesustinuta cu documente
7
Show details for nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale nulitatea absolută a actelor administrativ fiscale
4
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederile art.98 alin.(3) si art.104 alin.(1), alin.(4) si alin.(5) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
4
Show details for nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nulitatea actelor administative incheiate de organele de inspectie fiscala, invocata de contestatoare pentru nerespectarea prevederilor art.87 coroborate cu prevederile art.43 alin.(2) lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de impunere nu cuprinde motivele de fapt care au stat la baza emiterii acesteia
4
Show details for nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/ nulitatea actelor administrativ fiscale atrasă de nerespectarea art.104 alin.(2) şi alin. (3) din OG nr.92/2003
1
Show details for nulitatea deciziei de calcul accesorii nulitatea deciziei de calcul accesorii
4
Show details for persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare persoana juridica radiata anterior emiterii deciziei de solutionare
9
Show details for prescriptia obligatiilor stabilite de oif prescriptia obligatiilor stabilite de oif
13
Hide details for prescriptie prescriptie
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A147L1
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156^3
LG571/03A134
LG207/15A279
LG207/15A347
OG92R/03A22
OG92R/03A23
OG92R/03A91
OG92R/03A92
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A347
LG207/15A352
LG571/03A83
LG571/03A296^25
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A347
LG207/15A352
LG571/03A83
LG571/03A296^25
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A347
LG207/15A352
LG571/03A83
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A110
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG571/03A155^1L1L2L3
LG571/03A156^2
OG92R/03A91
OG92R/03A92
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A110
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG571/03A156^2
LG571/03A155^1L1L2L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
LG571/03A19L1
LG571/03A20
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lp)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24
LG571/03A35
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A156^2L1
LG571/03A149
LG571/03A145L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A22
OG92R/03A23
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A91
LG207/15A268
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG207/15A347
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG571/03A35L1
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A135
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A298
LG227/15
LG571/03A127
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A147
LG571/03A148
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
LG571/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23
OG92R/03A91
LG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A55
LG207/15A113L2
LG207/15A129
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG571/03A19L1
LG571/03A126L1
LG571/03A128L1
LG571/03A134L1
LG571/03A134L2
LG571/03A134^1L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A140
LG571/03A150L1la)
LG571/03A156L1
LG571/03A158L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15
LG227/15
LG571/03
3
Show details for prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei prezentarea de probe noi in sustinerea contestatiei
6
Show details for prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare
8
Show details for renuntare la contestatie renuntare la contestatie
2
Show details for respingerea contestatiei ca fiind fara obiect respingerea contestatiei ca fiind fara obiect
1
Show details for retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept retinerea gresita a starii de fapt in decizia de impunere precum si incadrarea eronata in temeiul de drept
2
Show details for reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa reverificarea pe aceeasi perioada si aceeasi taxa
1
Show details for reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada reverificarea unui contribuabil pentru aceleasi obligatii bugetare si aceeasi perioada
1
Show details for se poate pronunţa asupra admisibilităţii cererii privind introducerea forţată în procedura de soluţiona se poate pronunţa asupra admisibilităţii cererii privind introducerea forţată în procedura de soluţionare a contestaţiei
1
Show details for solicitarea prin contestatie de dobanzi, onorariu avocat, daune – interese solicitarea prin contestatie de dobanzi, onorariu avocat, daune – interese
5
Show details for solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul un solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati
1
Show details for soluţionarea cererii de anulare a obligaţiilor fiscale în baza Legii 209/2015 soluţionarea cererii de anulare a obligaţiilor fiscale în baza Legii 209/2015
1
Show details for soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi c soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care Garda Financiară a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală cu privire la aspectele constatate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
3
Show details for stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa stabilirea de obligatii de plata pe o perioada prescrisa
2
Show details for stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de in stabilirea de obligatii fiscale in conditiile in care contestatoarea invoca faptul ca dreptul organelor de inspectie fiscala de a stabili impozite si taxe este prescris
2
Show details for sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat sume contestate care nu au fost individualizate ca obligatie de plata prin actul atacat
4
Show details for suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat suspendarea executarii actului administrativ fiscal atacat
2
Show details for suspendarea solutionarii cauzei pentru exixtenta unui drept supus altei judecati suspendarea solutionarii cauzei pentru exixtenta unui drept supus altei judecati
7
Show details for suspendarea solutionarii contestatiei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta sau inex suspendarea solutionarii contestatiei in conditiile in care solutionarea cauzei depinde de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul altei judecati
62
Show details for suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale suspendarea solutionarii contestatiei pana la finalizarea laturii penale
2
Show details for tva care nu a facut obiectul deciziei de impunere contestata tva care nu a facut obiectul deciziei de impunere contestata
537
Show details for TVA TVA
5674
Show details for DGRFP BucurestiDGRFP Bucuresti