MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for  cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlu cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlului fiscal
1
Show details for  cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare
3
Show details for  competenta in stabilirea obligatiilor fiscale competenta in stabilirea obligatiilor fiscale
5
Show details for  competenta materiala apartine instantei judecatoresti competenta materiala apartine instantei judecatoresti
57
Hide details for  conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
OG92/03A45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2
LG571/03A41
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG95/06A211
LG95/06A257L2
OG92R/03A43
OG92R/03A115L2
OG92R/03A115L1lb)
OG92R/03A205
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L11
LG571/03A48
LG571/03A80L1
LG571/03A80L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^25
HG44/04PT37
HG44/04PT38
HG44/04PT39
HG44/04PT45^1L1
HG44/04PT45^1L2
HG44/04PT71^5
OG92/03A43
OG92R/03A43
OG92R/03A46
LG95/06A257L2
LG95/06A257
OU125/11A5
LG207/15A7L3
LG207/15A53
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L2
LG207/15A269L1
LG207/15A279
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A46
LG571/03A2
LG571/03A296^22L4
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^25
LG571/03A296L18
LG571/03A74L4
LG571/03A71
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A7L2
LG207/15A113L1
LG207/15A119
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG134/10A249
LG134/10A250
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG241/05A9
OPANAF3741/15PT10.2
OPANAF3741/15PT10.4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A277
LG207/15A277L3
OPANAF3741/15PT10.2
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A14
LG207/15A115
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A153
LG207/15A128L1
LG207/15A280
LG207/15A152
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1PT18
LG571/03A126L1
LG571/03A127L2
LG571/03A127L1
LG571/03A141L2lf)
LG571/03A152L1
LG571/03A152L2
LG571/03A152L6
LG571/03A153L1lb)
LG571/03A153
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A260
HG44/04PT62L2la)
HG44/04PT62L2lb)
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A92L2
OG92R/03A98L1
OG92R/03A104L1
OG92R/03A104L3
OG92R/03A107
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2-6
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG207/15A49
LG207/15A173L1
LG207/15A174L5
LG207/15A174L1
LG207/15A267L1
LG207/15A260
LG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG241/05A9
LG571/03A35L1
LG571/03A156^2L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A23L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A92
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A110
LG207/15A73L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A78L2
LG571/03A79
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
OG92R/03A23
OG92R/03A91
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A208
LG95/06A211
LG95/06A257
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A24
LG571/03A41
LG571/03A46L1
LG571/03A48
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A46
OG92R/03A65
OG92R/03A67
OG92R/03A91
OG92R/03A94
OG92R/03A98
OG92R/03A102L4
OG92R/03A104
OG92R/03A213L1
OG92R/03A214L4
OG92R/03A216L1
LG571/03A41
LG571/03A46
LG571/03A48
LG571/03A83
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A134^2L2lb)
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A150L1
LG571/03A153
LG571/03A152L1
LG571/03A157L1
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156^2L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A50L2
LG207/15A98lc)
LG207/15A173
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A124L2
LG207/15A268
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A46
LG207/15A53
LG207/15A110
LG207/15A113L2
LG207/15A121
LG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269L2
LG207/15A272
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A352
LG241/05A9
LG571/03A35L1
LG571/03A41
LG571/03A156^2
OG92R/03A23
OG92R/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG207/15A119
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A53
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A269L2
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24
LG571/03A125^1L1
LG571/03A126L1la)
LG571/03A128L1
LG571/03A128L12
LG571/03A128L8lb)
LG571/03A134
LG571/03A134^1L2
LG571/03A137L1
LG571/03A141L2la)PT1
LG571/03A149L1la)
LG571/03A149L1ld)
LG571/03A149L2la)
LG571/03A149L4
LG571/03A151^2L1la)
LG571/03A151^2L1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A93
LG207/15A106
LG207/15A113
LG207/15A118L3
LG207/15A119
LG207/15A121
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A352
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A17
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A67L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A45L2
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A130
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A279L5
LG241/05A9
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG227/15A299L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A125^1L1
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A72L1
LG207/15A75
LG207/15A130
LG207/15A268
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L5
LG134/10A181
LG134/10A185L1
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A58L1
LG207/15A118L3
LG207/15A130
LG207/15A268L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/14A80L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A146L1la)
LG227/15A323L2
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A58L1
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG82R/91A26
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L1
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
LG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A58L1
LG207/15A130
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A7L1PT2.1
LG571/03A7L1PT2.2
LG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A296^18L5^1
LG571/03A296^18L9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A14
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A291L1
LG571/03A7L1
LG571/03A11L1
LG571/03A11L1^3
LG571/03A67L1
LG571/03A140L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
LG571/03A153L9lc)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4le)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A65
LG571/03A67
LG571/03A145L1
LG571/03A145L12
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1
LG571/03A155L19la)-ld)
LG82R/91A4
LG82R/91A6
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A95
LG207/15A130
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A302L1la)
LG227/15A305L5la)
LG227/15A307L1
LG227/15A323L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L2lh)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A34L1
LG571/03A35L1
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4la)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A134L2
LG571/03A134L3
LG571/03A137L1la)
LG571/03A137L1lc)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L1lb)
LG571/03A150L1
LG571/03A157L1
LG571/03A157L2
OG92R/03A86L4
OG92R/03A111L1
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A111
LG207/15A126L2
LG207/15A130L4
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4la)
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG571/03A7pct21
LG571/03A11L1
LG571/03A11L2
LG571/03A11L1^4
LG571/03A19L1
LG571/03A19L5
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A23L5
LG571/03A24
LG571/03A35L1
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4la)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A137L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A153L9
LG571/03A155L19la)-ld)
OG92R/03A22
OG92R/03A23
OG92R/03A86
OG92R/03A87
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A93
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A7
OG92R/03A43L2
OG92R/03A46
OG92R/03A65
OG92R/03A87
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A213L1
LG82R/91A6
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A128L9
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A5
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A12
LG207/15A13
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A55
LG207/15A73L1
LG207/15A97
LG207/15A129
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273L2
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L11
LG227/15A11L12
LG227/15A281L7
LG227/15A297L8
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A12
LG207/15A14
LG207/15A49
LG207/15A55
LG207/15A58L1
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG227/15A281L1
LG227/15A282L1
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1
LG227/15A307L1
LG571/03A11L1
LG571/03A128L1
LG571/03A137L1lc)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L2lc)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A146L1le)
LG571/03A156^2
LG571/03A157L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A26
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A53
LG207/15A118L3
LG207/15A154
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A272L6
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A304L1
LG227/15A305L5la)
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A34L1
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A148
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A55
LG207/15A58L1
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A124L2
LG207/15A126L2
LG207/15A130L4
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG227/15A271L1
LG227/15A281L7
LG227/15A282L1
LG227/15A291L1
LG227/15A323L2
LG571/03A11L2
LG571/03A129L1
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A134^2L1
LG571/03A138
LG571/03A140L1
LG571/03A156^2
LG571/03A158L1
LG571/03A159L2
OG92R/03A22
OG92R/03A23
OG92R/03A86L4
OG92R/03A87
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A111
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L2
LG207/15A49
LG207/15A58L1
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG227/15A11L5
LG227/15A281L1
LG227/15A282L1
LG227/15A297
LG227/15A297L4la)
LG227/15A299L1