MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlu cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlului fiscal
1
Show details for cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare
3
Show details for competenta in stabilirea obligatiilor fiscale competenta in stabilirea obligatiilor fiscale
5
Show details for competenta materiala apartine instantei judecatoresti competenta materiala apartine instantei judecatoresti
57
Show details for conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal
6
Show details for constatarea necompetentei materiale privind solutionarea contestatiei formulata constatarea necompetentei materiale privind solutionarea contestatiei formulata
3
Show details for constatarea nulitatii actului administrativ contestat constatarea nulitatii actului administrativ contestat
2
Show details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
3
Show details for contestatia indreptata impotriva deciziei de nemodificare a bazei de impunere contestatia indreptata impotriva deciziei de nemodificare a bazei de impunere
6
Show details for contestatia indreptata impotriva raportului de inspectie fiscala contestatia indreptata impotriva raportului de inspectie fiscala
66
Show details for contestatie depusa in afara termenului legal contestatie depusa in afara termenului legal
30
Show details for contestatie fara obiect contestatie fara obiect
13
Show details for contestatie formulata de o persoana fara calitate procesuala contestatie formulata de o persoana fara calitate procesuala
1
Show details for contestatie impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal contestatie impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal
5
Show details for contestatie indreptata impotriva altor acte administrative fiscale - competenta de solutionare contestatie indreptata impotriva altor acte administrative fiscale - competenta de solutionare
2
Show details for contestatie indreptata impotriva deciziei de nemodificare a bazei de impunere contestatie indreptata impotriva deciziei de nemodificare a bazei de impunere
9
Show details for contestatie indreptata impotriva dispozitiei de masuri contestatie indreptata impotriva dispozitiei de masuri
3
Show details for contestatie indreptata impotriva unei Decizii de nemodificare a bazei de impunere contestatie indreptata impotriva unei Decizii de nemodificare a bazei de impunere
1
Show details for contestatie indreptata impotriva unui act emis in procedura de executare silita contestatie indreptata impotriva unui act emis in procedura de executare silita
103
Show details for contestatie nemotivata contestatie nemotivata
3
Show details for contestatie nestampilata contestatie nestampilata
1
Show details for daca se poate pronunta pe fond asupra acestor capete de cerere in conditiile in care contestatia nu este moti daca se poate pronunta pe fond asupra acestor capete de cerere in conditiile in care contestatia nu este motivata
3
Show details for dacă are competenţa materială de a soluţiona în condiţiile în care Dispoziţia de măsuri se referă la dacă are competenţa materială de a soluţiona în condiţiile în care Dispoziţia de măsuri se referă la stabilirea de măsuri în sarcina contribuabilului şi nu cuprinde impozite, taxe, contribuţii sau accesorii ale acestora stabilite în sarcina contribuabilului
1
Show details for dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au efectuat inspecţie fiscală generală. fără transmit dacă în mod legal organele de inspecţie fiscală au efectuat inspecţie fiscală generală. fără transmiterea avizului de inspecţie fiscală
1
Show details for dacă organul de solutionare se poate pronunţa asupra acestei sume în condiţiile în care societatea nu aduc dacă organul de solutionare se poate pronunţa asupra acestei sume în condiţiile în care societatea nu aduce niciun fel de motivaţii în susţinerea contestaţiei
3
Show details for dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fisca dacă se poate învesti cu soluţionarea pe fond a cauzei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au formulat Plângerea penală înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul .X. şi au sesizat Inspectoratul de Poliţie Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu privire la aspectele constatate prin procese verbale, constatări ce se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere
1
Show details for dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţi dacă se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală nu au respectat prevederile legale referitoare la reverificarea perioadei în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi TVA, respectiv nu au îndeplinit obligaţia prevăzută de lege privind comunicarea către contribuabil a deciziei de reverificare
1
Show details for dacă .X. datorează tva şi impozit pe profit, în condiţiile în care contestatara nu aduce niciun fel de ar dacă .X. datorează tva şi impozit pe profit, în condiţiile în care contestatara nu aduce niciun fel de argumente menite să combată constatările organului de control
1
Show details for debite pentru care instanta penala investita cu solutionarea laturii civile s-a pronuntat in sensul datorarii debite pentru care instanta penala investita cu solutionarea laturii civile s-a pronuntat in sensul datorarii lor
1
Show details for debite pentru care instanta penala s-a pronuntat pe latura civila, prin decizie penala definitiva, in sensul debite pentru care instanta penala s-a pronuntat pe latura civila, prin decizie penala definitiva, in sensul recuperarii in cursul urmarii penale a prejudiciului
1
Show details for declinare de competenta declinare de competenta
22
Hide details for desfiintarea deciziei de impunere desfiintarea deciziei de impunere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A21L1
LG571/03A21L2
LG571/03A21L3
LG571/03A21L4
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A55L3lg)
HG44/04PT70
HG44/04PT106-108
OG92R/03A216L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A43
OG92R/03A44
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147^1
LG571/03A153
OG92R/03A7L2
OG92R/03A94
OG92R/03A216
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A48
LG207/15A277L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
LG207/15A129
LG571/03A127
LG571/03A145L2la)
LG571/03A147
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A52L1
LG571/03A52^1L2lb(
OG92R/03A52
LG571/03A11L1
OG92R/03A6
OG92R/03A105L1
OG92R/03A67L1
OG92R/03A67L2
OPANAF3389/11
LG207/15A276
LG207/15A277
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
LG207/15A7L3
LG207/15A129
OG92R/03A209L1
OG2/01A31
OG2/01A32
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A257
LG571/03A296^22
LG571/03A296^21
LG207/15A279
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134L1
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A153
LG207/15A7
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A113
LG207/15A129
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A118L3
LG207/15A128L1
LG207/15A128L2
LG207/15A128L3
LG207/15A129
LG207/15A113
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A98
LG207/15A173
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A93
LG207/15A98
LG207/15A173
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A22
LG207/15A95
LG207/15A152
LG207/15A154
LG207/15A174
LG207/15A176
LG207/15A165
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A211
LG95/06A257L2
LG95/06A257
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A2
LG571/03A46
LG571/03A46L1
LG571/03A296L18
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25