MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Hide details for  cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlu cerea de anulare a actului administrativ fiscal pe motivul nerespectarii procedurii de desfasurare a controlului fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A14
LG207/15A115
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A153
LG207/15A128L1
LG207/15A280
LG207/15A152
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A126L2
LG207/15A130
LG571/03A21
LG571/03A138
LG227/15A11L1
LG571/03A11
LG571/03A19
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A115
LG207/15A279
LG227/15A11L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A155L1
LG227/15A168L4
LG227/15A157L1le)
LG227/15A195L1ld)
LG227/15A193L1la)
LG227/15A194
LG227/15A297
LG227/15A299L1
1
Hide details for  cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare cerere de anulare a unui act emis in procedura de executare silita- competenta de solutionare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A44
OG92R/03A45
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A131L1
OG92R/03A133
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A235
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A278
LG207/15A347
LG554/04A14
LG287/09fara articol
DECRET167/58A17
3
Hide details for  competenta in stabilirea obligatiilor fiscale competenta in stabilirea obligatiilor fiscale
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFCF
LG241/05A9
LG571R/03A145
OG92/03A91
OG92/03A107
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/06
OG92/03A65
OG92/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A2
LG207/15A113
LG207/15A110
LG85/14A80L1
5
Hide details for  competenta materiala apartine instantei judecatoresti competenta materiala apartine instantei judecatoresti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1L1PT1
LG571/03A128L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A278
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1PT18
LG571/03A126L1
LG571/03A127L2
LG571/03A127L1
LG571/03A141L2lf)
LG571/03A152L1
LG571/03A152L2
LG571/03A152L6
LG571/03A153L1lb)
LG571/03A153
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A260
HG44/04PT62L2la)
HG44/04PT62L2lb)
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A92L2
OG92R/03A98L1
OG92R/03A104L1
OG92R/03A104L3
OG92R/03A107
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2-6
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A185L1
LG207/15A75
LG207/15A260
LG207/15A268L1
LG207/15A270
LG207/15A280L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04PT32
LG207/15A260
LG207/15A272
LG207/15A272L1
LG571/03A296L18
LG571/03A296^21
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A280
57
Hide details for  conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal conditii de nulitate ale actului administrativ fiscal
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG1050/04
OG92/03A45
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A2
LG571/03A41
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
LG571/03A296^25
LG95/06A211
LG95/06A257L2
OG92R/03A43
OG92R/03A115L2
OG92R/03A115L1lb)
OG92R/03A205
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L11
LG571/03A48
LG571/03A80L1
LG571/03A80L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^25
HG44/04PT37
HG44/04PT38
HG44/04PT39
HG44/04PT45^1L1
HG44/04PT45^1L2
HG44/04PT71^5
OG92/03A43
OG92R/03A43
OG92R/03A46
LG95/06A257L2
LG95/06A257
OU125/11A5
LG207/15A7L3
LG207/15A53
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L2
LG207/15A269L1
LG207/15A279
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A46
LG571/03A2
LG571/03A296^22L4
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^25
LG571/03A296L18
LG571/03A74L4
LG571/03A71
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A7L2
LG207/15A113L1
LG207/15A119
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG134/10A249
LG134/10A250
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG241/05A9
OPANAF3741/15PT10.2
OPANAF3741/15PT10.4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A277
LG207/15A277L3
OPANAF3741/15PT10.2
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A14
LG207/15A115
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A153
LG207/15A128L1
LG207/15A280
LG207/15A152
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A125^1PT18
LG571/03A126L1
LG571/03A127L2
LG571/03A127L1
LG571/03A141L2lf)
LG571/03A152L1
LG571/03A152L2
LG571/03A152L6
LG571/03A153L1lb)
LG571/03A153
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A260
HG44/04PT62L2la)
HG44/04PT62L2lb)
OG92R/03A23L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A92
OG92R/03A92L2
OG92R/03A98L1
OG92R/03A104L1
OG92R/03A104L3
OG92R/03A107
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L2-6
OG92R/03A120^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG134/10A249
LG207/15A49
LG207/15A173L1
LG207/15A174L5
LG207/15A174L1
LG207/15A267L1
LG207/15A260
LG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
OPANAF3741/15PT2.5
OPANAF3741/15PT11.1lb
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG241/05A9
LG571/03A35L1
LG571/03A156^2L1
OG92R/03A23L2
OG92R/03A23L1
OG92R/03A91L2
OG92R/03A91L1
OG92R/03A92
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A110
LG207/15A73L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A347
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A78L2
LG571/03A79
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A148
OG92R/03A23
OG92R/03A91
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG95/06A208
LG95/06A211
LG95/06A257
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG571/03A24
LG571/03A41
LG571/03A46L1
LG571/03A48
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^22
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A46
OG92R/03A65
OG92R/03A67
OG92R/03A91
OG92R/03A94
OG92R/03A98
OG92R/03A102L4
OG92R/03A104
OG92R/03A213L1
OG92R/03A214L4
OG92R/03A216L1
LG571/03A41
LG571/03A46
LG571/03A48
LG571/03A83
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4ld)
LG571/03A128L8la-c)
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A134^2L2la)
LG571/03A134^2L2lb)
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A150L1
LG571/03A153
LG571/03A152L1
LG571/03A157L1
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156^2L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A50L2
LG207/15A98lc)
LG207/15A173
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A124L2
LG207/15A268
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A297L4
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A46
LG207/15A53
LG207/15A110
LG207/15A113L2
LG207/15A121
LG207/15A268L1
LG207/15A268L2
LG207/15A269L2
LG207/15A272
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A352
LG241/05A9
LG571/03A35L1
LG571/03A41
LG571/03A156^2
OG92R/03A23
OG92R/03A91
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG207/15A119
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A277
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A53
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A269L2
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24
LG571/03A125^1L1
LG571/03A126L1la)
LG571/03A128L1
LG571/03A128L12
LG571/03A128L8lb)
LG571/03A134
LG571/03A134^1L2
LG571/03A137L1
LG571/03A141L2la)PT1
LG571/03A149L1la)
LG571/03A149L1ld)
LG571/03A149L2la)
LG571/03A149L4
LG571/03A151^2L1la)
LG571/03A151^2L1lb)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A93
LG207/15A106
LG207/15A113
LG207/15A118L3
LG207/15A119
LG207/15A121
LG207/15A130
LG207/15A131
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A352
LG227/15A11L1
LG227/15A297L4
LG227/15A298
LG227/15A299L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A17
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lt)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A67L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A45L2
LG207/15A49
LG207/15A73L1
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A130
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
LG207/15A279L4
LG207/15A279L5
LG241/05A9
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
LG227/15A299L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3la)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A125^1L1
LG571/03A128L8lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A72L1
LG207/15A75
LG207/15A130
LG207/15A268
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L5
LG134/10A181
LG134/10A185L1
LG241/05A9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A58L1
LG207/15A118L3
LG207/15A130
LG207/15A268L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A276L6
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG207/15A277L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG85/14A80L1
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A146L1la)
LG227/15A323L2
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A53
LG207/15A58L1
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG82R/91A26
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L1
LG571/03A155
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
LG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A58L1
LG207/15A130
LG207/15A173L1
LG207/15A174L1
LG207/15A174L5
LG207/15A176L1
LG207/15A176L2
LG207/15A268L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A7L1PT2.1
LG571/03A7L1PT2.2
LG571/03A11L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A55L1
LG571/03A55L2lk)
LG571/03A57L1
LG571/03A57L2
LG571/03A58L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145^1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A296^18L5^1
LG571/03A296^18L9