MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
3
Show details for aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal
1
Show details for aferenta exporturilor declarate de societate ca fiind scutite de TVA aferenta exporturilor declarate de societate ca fiind scutite de TVA
1
Show details for aferenta operatiunilor de leasing aferenta operatiunilor de leasing
1
Show details for aferenta serviciilor de inchiriere aferenta serviciilor de inchiriere
1
Show details for aferenta vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de in aferenta vanzarilor cu amanuntul in conditiile in care nu au fost inregistrate toate rapoartele fiscale de inchidere zilnica ale aparatelor de marcat electronice fiscale
1
Show details for ajustare TVA aferenta bunurilor de capital casate inainte de expirarea duratei normale de functionare, a stoc ajustare TVA aferenta bunurilor de capital casate inainte de expirarea duratei normale de functionare, a stocurilor de materiale si piese de schimb cat si a investitiilor in curs casate
1
Show details for ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorari ajustare TVA, in conditiile in care nu au fost prezentate documente din care sa rezulte faptul ca deteriorarile au avut cauze fizice si/sau naturale, neimputabile, de natura bunurilor expirate/alterate sau degradate fizic
1
Show details for ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile liv ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata prin diminuarea TVA colectata, pentru bunurile livrate si neincasate ca urmare a falimentului beneficiarului
1
Show details for ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de re ajustarea bazei de impozitare pentru TVA inscrisa in facturile emise de o societate aflata in procedura de reorganizare judiciara si faliment
11
Show details for ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea tva aferenta unei achizitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
5
Show details for ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de ajustarea TVA aferenta unei investitii in conditiile in care aceasta nu a fost utilizata pentru realizarea de operatiuni taxabile
2
Show details for ajustarea TVA aferentă stocurilor degradate ajustarea TVA aferentă stocurilor degradate
2
Show details for ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune ajustarea TVA dedusă iniţial pentru produse reziduale lipsă în gestiune
1
Show details for anularea deciziei de impunere anularea deciziei de impunere
1
Show details for anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea m anularea dreptului de deducere a TVA aferenta importurilor efectuate cu declaratii vamale de import ce avea mentionat ca destinatar al materiilor prime, numele altei societati
1
Show details for aplicarea cotei de TVA prin procedeul sutei marite aplicarea cotei de TVA prin procedeul sutei marite
2
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa aplicarea masurilor de simplificare, respectiv taxare inversa
1
Show details for aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 aplicarea masurilor de simplificare, respectiv "taxarea inversa", prevazute de art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
1
Show details for aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interio aplicarea regimului special de taxa pe valoarea adaugata pentru bunuri second -hand achizitionate din interiorul Comunitatii si livrate in tara.
2
Show details for aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livr aplicarea regimului special de TVA pentru bunuri second-hand achizitionate din interiorul comunitatii si livrate in tara
2
Show details for ccolectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune ccolectarea tva aferenta lipsurilor in gestiune
1
Show details for cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor cheltuieli pentru care s-a efectuat reîncadrarea tranzacţiilor
1
Show details for colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei între preţul de piaţă şi preţul de comerci colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei între preţul de piaţă şi preţul de comercializare practicat de societate în condiţiile în care din dosarul cauzei nu rezultă care au fost documentele analizate de organele de inspecţie fiscală
2
Show details for colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune colectarea tva aferenta bunurilor constatate lipsa in gestiune
1
Show details for colectarea TVA aferenta depasirii limitelor cheltuielilor de protocol colectarea TVA aferenta depasirii limitelor cheltuielilor de protocol
3
Show details for colectarea TVA aferenta diferentei de venituri impozabile nefacturata colectarea TVA aferenta diferentei de venituri impozabile nefacturata
1
Show details for colectarea tva aferenta estimarilor veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere colectarea tva aferenta estimarilor veniturilor din chirii, in baza relatiei de afiliere
1
Show details for colectarea tva aferenta facturilor neinregistrate in contabilitate si care nu au fost anulate colectarea tva aferenta facturilor neinregistrate in contabilitate si care nu au fost anulate
1
Show details for colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate colectarea TVA aferenta unor bunuri facturate in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate
2
Show details for colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale colectarea TVA aferenta veniturilor din cedarea de imobilizari corporale
11
Hide details for colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate colectarea tva aferenta veniturilor neevidentiate
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A24
LG571/03A126
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A149
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG207/15A6
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A277L1la)
LG207/15A277L1lb)
LG207/15A277L3
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A14
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3
LG571/03A24L19
LG571/03A128L1
LG571/03A130
LG571/03A134
LG571/03A134^1L1
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L5
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A106
LG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG82R/91A6
LG227/15A11L1
LG227/15A281L1
LG227/15A282L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
LG227/15A323L2
LG571/03A7
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A67
LG571/03A136
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A156
LG571/03A156^2
LG571/03A158L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG571/03A7L12ld)
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lc)
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A67L1
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A137L1la)
LG571/03A137L1lc)
LG571/03A148
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155L19la)-ld)
LG571/03A159L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A7pct12
LG571/03A11L1
LG571/03A16
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A21L4lp)
LG571/03A67L1
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A129L4lb)
LG571/03A140L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG82R/91A6
LG82R/91A26
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG207/15A106
LG207/15A113
LG207/15A131
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A276
LG207/15A276L4
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L3li)
LG571/03A21L4lm)
LG571/03A24L1
LG571/03A34L1
LG571/03A35
LG571/03A126L9lc)
LG571/03A141L2le)
LG571/03A141L3
LG571/03A149
LG207/15A118L3
LG207/15A268
LG207/15A269L1lc)
LG207/15A269L1ld)
LG207/15A269L2
LG207/15A276L1
LG207/15A277
LG207/15A279L1
LG207/15A352L1
LG207/15A352L2
OG92R/03A9L1
OG92R/03A23
OG92R/03A43L2
OG92R/03A46
OG92R/03A86L4
OG92R/03A87
OG92R/03A91
OG92R/03A92
OG92R/03A94L3
OG92R/03A106
OG92R/03A107
OG92R/03A109L1
OG92R/03A109L2
OG92R/03A110
OG92R/03A111L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A73L1
LG207/15A268L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A297
LG227/15A302L1la)
LG571/03A16
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A126
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156
LG571/03A156^2
LG571/03A158L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG207/15A6
LG207/15A7L3
LG207/15A58L1
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269L1
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L1
LG227/15A270L1
LG227/15A286
LG571/03A19L1
LG571/03A128L1
LG571/03A128L4la)
LG571/03A128L4lb)
LG571/03A137L1la)
LG571/03A137L1lc)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A277L3
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A128L1
LG571/03A134L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^1L6
LG571/03A145L1
LG571/03A145L1^2
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156
LG571/03A156^2L1
LG571/03A156^2L2
LG571/03A158L1
OG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A14
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L2la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A124L2
LG207/15A130
LG207/15A72L1
LG207/15A73L1
LG207/15A276
LG207/15A6
LG207/15A55
LG207/15A269
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A155L1
LG227/15A156la)
LG227/15A174
LG227/15A270L1
LG227/15A282L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
LG227/15A323L2
4
Show details for colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea colectarea TVA aferentă operaţiunilor pentru care nu se justifica scutirea
1
Show details for colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit colectarea TVA cu cota de 19 % pentru operatiuni ce au regim de taxare cu cota de 9 % sau scutit
2
Show details for colectarea TVA din facturi de stornare si de anulare a documentelor initiale colectarea TVA din facturi de stornare si de anulare a documentelor initiale