MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism deductibilitatea TVA aferenta achizitionarii unui autoturism
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A21L3ln)
LG571/03A21L3li)
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A24L11
LG571/03A48
LG571/03A80L1
LG571/03A80L3
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A145^1L1
LG571/03A296^21L1
LG571/03A296^25
HG44/04PT37
HG44/04PT38
HG44/04PT39
HG44/04PT45^1L1
HG44/04PT45^1L2
HG44/04PT71^5
OG92/03A43
OG92R/03A43
OG92R/03A46
LG95/06A257L2
LG95/06A257
OU125/11A5
LG207/15A7L3
LG207/15A53
LG207/15A113L1
LG207/15A113L2
LG207/15A268
LG207/15A269L2
LG207/15A269L1
LG207/15A279
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG207/15A279L3
OPANAF3741/15PT11.1
OPANAF3741/15PT11.4
OPANAF3741/15PT11.5
1
Show details for deductibilitatea tva aferenta cheltuielilor de administrare a fondului forestier proprietatea altor persoane deductibilitatea tva aferenta cheltuielilor de administrare a fondului forestier proprietatea altor persoane fizice si juridice
2
Show details for deductibilitatea TVA aferenta operatiunii de inchiriere a unui imobil deductibilitatea TVA aferenta operatiunii de inchiriere a unui imobil
2
Show details for deductibilitatea TVA aferentă achiziţiilor de materiale de construcţii pentru efectuarea de reparaţii la deductibilitatea TVA aferentă achiziţiilor de materiale de construcţii pentru efectuarea de reparaţii la sediul aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal
1
Show details for deductibilitatea TVA aferentă unor facturi de avans înregistrate în evidenţa contabilă, în condiţiile în deductibilitatea TVA aferentă unor facturi de avans înregistrate în evidenţa contabilă, în condiţiile în care societatea nu a prezentat, nici la inspecţia fiscală şi nici pe parcursul soluţionării căii administrative de atac, documente care să infirme constatările organelor de inspecţie fiscală din actul administrativ fiscal atacat
2
Show details for deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea r deductibilitatea TVA in facturi reprezentand achizitii de bunuri materiale care nu sunt folosite in vederea realizarii de operatiuni impozabile
1
Show details for deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva deductibilitatea tva in situatia in care societatea nu detine cod valid de tva
2
Show details for dedusă fără a avea documente justificative la bază dedusă fără a avea documente justificative la bază
1
Show details for drept de deducere a tva aferenta facturilor de la contribuabili inactiviI drept de deducere a tva aferenta facturilor de la contribuabili inactiviI
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii in conditiile in care acestea nu au f dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor servicii in conditiile in care acestea nu au fost realizate de persoanele inscrise in facturi la rubrica "Furnizor
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă prestării de servicii în condiţiile în care so dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă prestării de servicii în condiţiile în care societatea a prezentat ulterior inspecţiei fiscale documente justificative
1
Show details for dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care din dosarul cauzei rezultă o altă dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în condiţiile în care din dosarul cauzei rezultă o altă situaţie de fapt decât cea constatată de organele de inspecţie fiscală
2
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiei de bunuri destinate realizarii de operatiuni taxabile dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiei de bunuri destinate realizarii de operatiuni taxabile
4
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sa dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
2
Show details for dreptul de deducere a tva aferenta achizitiilor ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxabile dreptul de deducere a tva aferenta achizitiilor ce nu au fost utilizate in scopul operatiunilor taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor unor servicii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
4
Show details for dreptul de deducere a tva aferenta achizitionarii unor autoturisme, in conditiile in care din documentele ane dreptul de deducere a tva aferenta achizitionarii unor autoturisme, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, au o greutate maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg pentru fiecare autoturism si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului
2
Show details for dreptul de deducere a tva aferenta cheltuielilor cu achizitia de obiecte de iventar dreptul de deducere a tva aferenta cheltuielilor cu achizitia de obiecte de iventar
5
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor achiziitii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiuni dreptul de deducere a TVA aferenta unor achiziitii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
4
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor achizitii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunil dreptul de deducere a TVA aferenta unor achizitii care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor achiziţii de bunuri care nu au fost destinate utilizarii in folosul dreptul de deducere a TVA aferenta unor achiziţii de bunuri care nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferenta unor cheltuieli nedeductibile fiscal dreptul de deducere a TVA aferenta unor cheltuieli nedeductibile fiscal
2
Show details for dreptul de deducere a tva aferenta unor servicii pentru care nu s-a putut stabili reaalitatea tranzactiilor e dreptul de deducere a tva aferenta unor servicii pentru care nu s-a putut stabili reaalitatea tranzactiilor efectuate
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor pentru care nu s-a analizat dacă au fost utilizate în scop dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor pentru care nu s-a analizat dacă au fost utilizate în scopul operaţiunilor taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor, în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor, în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente care să justifice, fie că aceste achiziţii sunt efectuate în scopul realizării de operaţiuni taxabile, fie că serviciile au fost efectiv prestate
1
Show details for dreptul de deducere a tva aferentă serviciilor prestate de afiliaţi dreptul de deducere a tva aferentă serviciilor prestate de afiliaţi
6
Show details for dreptul de deducere a tva evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ dreptul de deducere a tva evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ
1
Show details for dreptul de deducere a tva evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ, sau dreptul de deducere a tva evidentiata in facturi care nu indeplinesc calitatea de document justificativ, sau corectarea informatiilor s-a efectuat fara respectarea prevederilor legale
6
Show details for dreptul de deducere a TVA fara a avea la baza documente justificative dreptul de deducere a TVA fara a avea la baza documente justificative
5
Show details for dreptul de deducere a TVA in conditiile in care societatea nu justifica faptul ca aceste operatiuni sunt dest dreptul de deducere a TVA in conditiile in care societatea nu justifica faptul ca aceste operatiuni sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
1
Show details for dreptul de deducere a TVA inscrisa in bonuri fiscale prin care au fost achizitionati carburanti auto, in cond dreptul de deducere a TVA inscrisa in bonuri fiscale prin care au fost achizitionati carburanti auto, in conditiile in care acestea nu au fost completate conform prevederilor legale in vigoare la data intocmirii acestora
2
Show details for dreptul de deducere a tva pentru achizitiile efectuate de la furnizori fictivi dreptul de deducere a tva pentru achizitiile efectuate de la furnizori fictivi
1
Show details for dreptul de deducere aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate care sunt destinate utilizarii in folosul dreptul de deducere aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate care sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
2
Show details for dreptul de deducere al TVA in conditiile in care care societatea contestatoare nu justifica cu documente pres dreptul de deducere al TVA in conditiile in care care societatea contestatoare nu justifica cu documente prestarea efectiva a serviciilor in cauza si faptul ca acestea au fost destinate realizarii de operatiuni taxabile
2
Show details for dreptul organului fiscal de a colecta TVA in situatia in care contribuabilul nu s-a inregistrat ca platitor T dreptul organului fiscal de a colecta TVA in situatia in care contribuabilul nu s-a inregistrat ca platitor TVA
1
Show details for dreptului de deducere a cheltuielilor cu serviciile de administrare facturate de societate şi a taxei pe val dreptului de deducere a cheltuielilor cu serviciile de administrare facturate de societate şi a taxei pe valoarea adăugată aferentă, în condiţiile în care societatea nu a prezentat documente care să justifice că aceste achiziţii au fost necesare activităţii societăţii şi au fost efectuate în scopul operaţiunilor taxabile
1
Show details for dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de socetăţile prestato dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor facturate de socetăţile prestatoare în condiţiile în care societatea nu justifică cu documente prestarea efectivă a acestor servicii în scopul operaţiunilor taxabile
1
Show details for dreptului de deducere a TVA aferenta achiziţionării de autovehicule şi prestării de servicii în legătur dreptului de deducere a TVA aferenta achiziţionării de autovehicule şi prestării de servicii în legătură cu autovehicule noi sau existente în parcul auto în condiţiile în care, societatea nu justifică cu documente necesitatea acestor cheltuieli în folosul operaţiunilor taxabile
2
Show details for estimarea TVA in baza preturilor practicate pe piata estimarea TVA in baza preturilor practicate pe piata
2
Show details for estimarea veniturilor impozabile estimarea veniturilor impozabile
2
Show details for exigibilitatea tva aferenta livrarilor de bunuri exigibilitatea tva aferenta livrarilor de bunuri
1
Show details for exigibilitatea TVA la data la care are loc faptul generator exigibilitatea TVA la data la care are loc faptul generator
1
Show details for exigibilitatea TVA pentru materialele descărcate din gestiune care nu au corespondent în venituri exigibilitatea TVA pentru materialele descărcate din gestiune care nu au corespondent în venituri