MateriaOrganul ConstatatorActe Normative
1
Hide details for colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti colectata pentru sume reprezentand avansuri de la clienti
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15
LG227/15A316L1
1
Hide details for constatari incomplete care necesita reverificare constatari incomplete care necesita reverificare
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A128
LG571/03A143L2la)
LG571/03A143L3
OMFP2222/06A10L1la)
OMFP2222/06A10L1lb)
OMFP2222/06A10L1lc)
LG571/03A126
LG571/03A133
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A150
LG571/03A157
OG92R/03A65L2
OG92R/03A94L2
OG92R/03A105L1
1
Hide details for contestatarul nu aduce nicio motivaţie în susţinerea cauzei contestatarul nu aduce nicio motivaţie în susţinerea cauzei
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A298
LG227/15A297
LG227/15A282L1
LG207/15A6
LG207/15A73L1
2
Hide details for contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept preze contestaţia poate fi respinsă ca neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezente în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03PT16
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A14
LG207/15A115
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A153
LG207/15A128L1
LG207/15A280
LG207/15A152
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
1
Hide details for cuantumul TVA ca urmare a depasirii limitelor prevazute de lege pentru cheltuielile de protocol si sponsoriza cuantumul TVA ca urmare a depasirii limitelor prevazute de lege pentru cheltuielile de protocol si sponsorizare in conditiile in care aceste cheltuieli au influentat impozitul pe profit
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFHG44/04
LG345/02
LG571/03
8
Hide details for daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele daca are drept de deducere pentru tva aferenta prestarilor de servicii, in conditiile in care din documentele anexate la dosarul cauzei rezulta ca acestea nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A141
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A147
LG571/03A147^1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145
LG571/03A145^1
LG571/03A146
LG571/03A147^1
LG571/03A134
LG571/03A134^2
OG92R/03A65
OG92R/03A206
OG92R/03A213L1
OG92R/03A209
OG92R/03A209L2
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A146
LG571/03A145
LG571/03A140
LG571/03A137
LG571/03A128
LG227/15A297
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG227/15A297
LG227/15A299L1
LG227/15A270L1
LG227/15A286
LG227/15A291L1
LG207/15A173
LG207/15A174
LG207/15A7
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A11
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^1L7
LG571/03A134^2
LG571/03A130^1L1
LG571/03A132^2L1
LG571/03A135L3
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A150
LG571/03A157
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A7PT21
LG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A21L4
LG571/03A134
LG571/03A134^1
LG571/03A134^2
LG571/03A145
LG571/03A146
LG571/03A67
LG207/15A277L3
LG207/15A279
LG207/15A279L3
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A97
LG207/15A276
LG207/15A279
LG227/15A270L1
LG227/15A281L1
LG227/15A281L7
LG227/15A297
LG227/15A299L1
LG227/15A286
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A115
LG207/15A279
LG227/15A11L1
LG227/15A137L1la)
LG227/15A138la)
LG227/15A139L1ld)
LG227/15A155L1
LG227/15A168L4
LG227/15A157L1le)
LG227/15A195L1ld)
LG227/15A193L1la)
LG227/15A194
LG227/15A297
LG227/15A299L1
1
Hide details for daca datoreaza diferenta de TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol pe care compania nu le poate jus daca datoreaza diferenta de TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol pe care compania nu le poate justifica cu documente, precum si accesoriile aferente
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21L4
LG571/03A128
LG571/03A129
LG571/03A140
3
Hide details for daca datoreaza TVA pentru vanzarile de terenuri construibile catre personae fizice si juridice in conditiile daca datoreaza TVA pentru vanzarile de terenuri construibile catre personae fizice si juridice in conditiile in care a depasit plafonul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, nu s-a inregistrat ca platitoare de TVA, nu a colectat, nu a evidentiat si nu a virat la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571R/03PT16
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A126
LG571/03A127
LG571/03A128
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A140
LG571/03A152L1
LG571/03A153
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A14
LG207/15A115
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A153
LG207/15A128L1
LG207/15A280
LG207/15A152
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
7
Hide details for daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi doc daca datorează taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în condiţiile în care argumentele şi documentele depuse de societate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie fiscală
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A145L1la)
LG571/03A141L2le)
OG92R/03A65
LG571/03A11
LG571/03A146L1la)
LG571/03A155
OG92R/03A206L1lc)ld)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A48
LG571/03A126L1la)
LG571/03A128L1
LG571/03A134^1L1
LG571/03A134^2L1
LG571/03A148lc)
OG92R/03A64
OG92R/03A65L1
OG92R/03A65L2
OG92R/03A216L1
OPANAF2906/14PT11.1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A24
LG571/03A48
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
HG44/04PT37
OG92R/03A67
OG92R/03A82
OG92R/03A119
OG92R/03A120
OG92R/03A120^1
LG207/15A269L1
LG207/15A279L1
LG82R/91A6
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A64
OG92R/03A65
OG92R/03A213L1
OG92R/03A216L2
LG571/03A48
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1
LG571/03A148
LG571/03A134^2
LG571/03A134^1
LG571/03A126
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11
LG571/03A153
LG207/15A73L1
LG207/15A269
LG207/15A276
LG207/15A279
LG207/15A272
LG227/15A11L1
LG227/15A291L1
OPANAF3741/15PT5.1
OPANAF3741/15PT5.3
OPANAF3741/15PT9.9
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91A6
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145
LG571/03A146
LG207/15A277
LG207/15A49
LG207/15A46
LG207/15A6
LG207/15A7
OG92R/03A91
OG92R/03A92
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A49
LG207/15A173L1
LG207/15A174L5
LG207/15A174L1
LG207/15A269L1
LG207/15A276L1
LG207/15A276L4
LG207/15A279L1
LG227/15A297L4
LG227/15A297
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A146L1la)
LG571/03A156L1
LG571/03A156L2
LG571/03A156L4
HG44/04PT44
HG44/04PT79L1
OG92/03A119
OG92/03A120
OG92/03A120^1L1
OPANAF3741/15PT11.1la
OPANAF3741/15PT11.1lb
1
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au modificat baza de impozitare si au stabilit TVA colectata daca in mod legal organele de inspectie fiscala au modificat baza de impozitare si au stabilit TVA colectata suplimentara, in conditiile in care intre vanzator si cumparatori nu exista relatie de afiliere
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A268L1
LG207/15A269L1
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG207/15A279L2
LG227/15A11L1
LG227/15A11L5
LG227/15A286
5
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi nu au daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reîncadrat operaţiunile de achiziţii de bunuri şi nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferentă in conditiile in care documentele si argumentele prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice constatarile din raportul de inspectie fiscala
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A19
LG571/03A21
LG571/03A146
LG571/03A145
LG571/03A140
LG571/03A137
LG571/03A128
LG227/15A297
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG207/15A5
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A12
LG207/15A13
LG207/15A46
LG207/15A49
LG207/15A55
LG207/15A73L1
LG207/15A97
LG207/15A129
LG207/15A268L1
LG207/15A269
LG207/15A270L1
LG207/15A272
LG207/15A273L2
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG227/15A11L11
LG227/15A11L12
LG227/15A281L7
LG227/15A297L8
LG227/15A299L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A72L1
LG207/15A72L2
LG207/15A73L1
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A145L2lc)
LG571/03A146L1la)
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82/91
LG207/15A6
LG207/15A7
LG207/15A7L3
LG207/15A7L4
LG207/15A72L1
LG227/15A11L1
LG571/03A11L1
LG571/03A64L1
LG571/03A65
LG571/03A134
LG571/03A137
LG571/03A145
LG571/03A156
LG571/03A158L1
LG571/03A147L1
HG44/04PT75L1
HG44/04PT83
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG82R/91A6
LG207/15A268
LG207/15A269
LG207/15A270
LG207/15A272L1
LG207/15A272L2la)
LG207/15A273
LG207/15A276L1
LG207/15A279L1
LG571/03A11L1
LG571/03A19L1
LG571/03A21L1
LG571/03A21L4lf)
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2la)
LG571/03A146L1la)
4
Hide details for daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunur daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunuri si servicii, in conditiile in care societatea nu justifica faptul ca achiziile respective au fost efectuate in scopul operatiunilor sale taxabile
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFLG571/03A11L1
LG571/03A145L1
LG571/03A145L2
LG571/03A145L4
OG92R/03A65L1
Organe de inspectie fiscala din cadrul MFP si ANAFOG92R/03A6
OG92R/03A7L2
OG92R/03A7L3
OG92R/03A13
OG92R/03A65L1
OG92R/03A65L2
OG92R/03A94
OG92R/03A109
OG92R/03A119L1
OG92R/03A120L1
OG92R/03A120L7
OG92R/03A120^1L1
OG92R/03A120^1L2la)
OG92R/03A206L1lc)ld)
OG92R/03A207L1
OG92R/03A213L1
OG92R/03A213L5
OG92R/03A216L1
OG92R/03A216L3
OG92R/03A216L3^1
LG571/03A24L1
LG571/03A24L2
LG571/03A41
LG571/03A46L1
LG571/03A48
LG571/03A128L1
LG571/03A129L1
LG571/03A129L2
LG571/03A137L1la)
LG571/03A140L1
LG571/03A145L1
LG571/03A146L1la)
LG571/03A159L1
LG207/15A277L4
LG287/09fara articol